UE: Ku większej dostępności towarów i usług dla osób niepełnosprawnych

UE: Ku większej dostępności towarów i usług dla osób niepełnosprawnych

W UE trwają prace nad Europejskim Aktem ws. Dostępności (EAD), który ma zwiększyć dostępność produktów i usług dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. usług bankowych i bankomatowych czy korzystania z takich urządzeń jak komputery i książki elektroniczne.

Komisja Europejska w 2015 r. przedstawiła propozycje w sprawie przepisów ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do określonych usług, w tym usług audiowizualnych, transportowych lub internetowych oraz towarów, zwłaszcza sprzętów elektronicznych jak komputery, telefony komórkowe i telewizory.
EAD ma zobowiązywać producentów i usługodawców do spełnienia określonych wymogów, które umożliwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z ich oferty.

– To dokument, na który długo czekały środowiska osób z niepełnosprawnościami, czyli ponad 80 mln Europejczyków. Chodzi o to, żeby również osoby z różnymi ograniczeniami mogły jak najpełniej i zarazem jak najbezpieczniej korzystać z tego, co powinno być dostępne dla nas wszystkich. Chodzi o dostępność budynków, środków transportu, komunikacji i produktów. Często widzimy już, że np. wiele lekarstw ma oznakowania symbolami Braille’a, które ułatwiają niewidomym ich rozpoznanie. Coraz więcej instytucji czy nawet zwykłych kas biletowych oferuje także możliwość komunikacji w języku migowym, choćby za pomocą teletłumacza czy wideotelefonu. Te rozwiązania są już dostępne, ale chcemy, żeby były powszechne – powiedział PAP europoseł PO Marek Plura, który sam jeździ na wózku.
Jak mówią osoby niepełnosprawne, czasem wystarczy usunąć drobne bariery, żeby umożliwić im pełne korzystanie ze sprzętów lub usług.

– Coraz częściej spotykam nowoczesne windy, w których zamiast przycisków pojawiają się tablety, przez co windy są całkowicie niedostępne dla osób niewidomych. Inną kwestią jest internet. Na pozór wydaje się, że trudno o rzecz bardziej dostępną, tymczasem często bywa on niedostępny dla osób niewidomych. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia ze stroną, która po wypełnieniu różnych rubryk na koniec mówi: teraz wpisz kod z obrazka. Niestety osoba niewidoma nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie – wskazał Plura.

Obecnie prace nad EAD toczą się w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Wzbudzają one niepokój zarówno producentów i dostawców usług, jak i osób niepełnosprawnych. Ci pierwsi boją się nadmiernych kosztów związanych z dostosowaniem produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. A zwłaszcza tego, że w ciągu najbliższych 5-6 lat, bo taki będzie okres wchodzenia w życie nowych przepisów, będą ponosić koszty zmiany linii technologicznych. Dlatego chcą złagodzenia regulacji.
„Zapisy dotyczące wymagań ws. dostępności są zbyt specyficzne i zbyt techniczne. Naszym zdaniem powinny one być elastyczne i dostosowane do konkretnych produktów” – ocenia Digital Europe, organizacja zrzeszająca największe europejskie firmy z branży IT.

Nacisków lobby producenckiego obawiają się środowiska osób niepełnosprawnych. „Obawiamy się, że jeśli zapisy aktu zostaną złagodzone w wyniku np. nacisków ze strony przedsiębiorców, to sam akt straci na istotności” – oświadczyło Europejskie Forum ds. Niepełnosprawności.

Dlatego 6 marca przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbędzie się manifestacja osób niepełnosprawnych w obronie Europejskiego Aktu ws. Dostępności.
– Chodzi o to, by pokazać, jak ważny jest to dokument i jak bardzo przy jego tworzeniu nie można dać ponieść się obawom, które kieruje druga strona, to znaczy środowiska firm świadczących usługi i producenci – powiedział Plura. Zdaniem europosła producenci powinni pamiętać, że dzięki nowym regulacjom zyskają nowych klientów.

Około 80 mln osób w UE jest w pewnym stopniu dotkniętych niepełnosprawnością. Ze względu na starzenie się społeczeństwa oczekuje się, że do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 120 mln.

W 2011 r. Unia Europejska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w ramach której państwa członkowskie zostały zobowiązane m.in. do podjęcia odpowiednich środków służących zwiększeniu dostępności. EAD jest częścią strategii UE ws. niepełnosprawności na lata 2010-2020.
Głosowanie plenarne PE nad EAD ma się odbyć w czerwcu podczas sesji w Strasburgu. (PAP)

Jowita Kiwnik Pargana
Data publikacji: 02.03.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również