„Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce. Praktyki pomocowe w obliczu kryzysu wojennego”

15 grudnia odbyło się seminarium on-line na temat pomocy dla ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnościami zorganizowane przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicząca w seminarium profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Vira Kornyat, opowiedziała o trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w Ukrainie podczas wojny, kiedy brakuje leków, miejsc dostosowanych do potrzeb takich osób oraz brak specjalistycznej pomocy.

Dr Marta Sałkowska stwierdziła, że inicjatywa oddolna polskiego społeczeństwa była odpowiedzią na zaistniałą na skutek wojny sytuację. Skierowana do osób z niepełnosprawnością była bardzo spontaniczna i wielostronna. Najważniejsze jednak było zapewnienie trwałości pomocy i rehabilitacji.

O wsparciu systemowym PFRON mówiła Małgorzata Radziszewska, która podkreśliła, że uchodźcy mają te same świadczenia co Polacy, jeśli mają orzeczenia o niepełnosprawności. W tej chwili wydano już 50 mln złotych na dofinansowanie pomocy.

Longin Graczyk z Fundacji Ari Ari stwierdził, że panuje ogromny chaos po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej i jego opanowanie go jest bardzo trudne. Organizacje pozarządowe opierały się na wolontariuszach, z których duża część niestety się wycofała po pewnym czasie w związku z wypaleniem.

W podsumowaniu podkreślono, że pomoc społeczna szybko reaguje, ale szybko się wyczerpuje. Potrzebna jest pomoc instytucjonalna aby zapewnić jej trwałość i długofalowość.

em/, fot. archiwum

Data publikacji: 19.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również