W Małopolsce powstaną dwa nowe COM-y

Centra opiekuńczo-mieszkalne (COM) to jedna z form pomocy dorosłym osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z założenia centra te mają stanowić dla nich bezpieczną przystań: miejsce zamieszkiwania, rozwoju i opieki. Mamy dobre wiadomości. Będzie więcej takich placówek w Małopolsce.

12 grudnia w Wieliczce podczas briefingu prasowego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wraz poseł Urszulą Rusecką – przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wraz wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą przekazali symboliczne czeki potwierdzające przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego. Dzięki nim centra opiekuńczo-mieszkalne powstaną w gminach Wieliczka i Szczurowa.

Wsparcie
2 grudnia 2022 r. minister Marlena Maląg zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach naboru do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (ogłoszonego w 2019 r.) wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków. Zatwierdzone zostały 24 wnioski na łączną kwotę 71 412 126,21 zł.

– Tutaj, w Małopolsce, mam zaszczyt i przyjemność ogłosić dobrą informację – powstaną kolejne dwa nowe centra opiekuńczo-mieszkalne na terenie gmin Wieliczka i Szczurowa. Będziemy ogłaszać w przyszłym roku program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych z jeszcze większym budżetem. Dziękuję, że samorządowcy włączają się do tego programu – powiedziała minister Marlena Maląg.

– W Wieliczce powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne, które otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 2,6 mln zł. Ponad 3,2 mln zł trafi również do COM-u w Szczurowej. Gratuluję gminom Wieliczka i Szczurowa, które złożyły aplikacje i pozyskały środki dla swoich mieszkańców – mówi poseł Urszula Rusecka.

– Wsparcie. Słowo to doskonale odzwierciedla wszystkie zadania, jakie spoczywają na centrach opiekuńczo-mieszkalnych. Osoby, do których kierowany jest Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Ale to wsparcie ma także swój drugi, potrzebny wymiar. Wyraża się on we współudziale z rodziną w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną. Dlatego dziękuję pani minister Marlenie Maląg za zatwierdzenie do realizacji dwóch wniosków z Małopolski, które rekomendowałem. Dzięki temu gminy Szczurowa i Wieliczka otrzymają łącznie blisko 6 mln zł, a w Małopolsce powstaną dwa nowe centra opiekuńczo-mieszkalne – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Blisko 6 mln zł w Małopolsce
Wnioski złożone zostały przez gminę Szczurowa i Wieliczka. Pierwsza z nich otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 229 445,89 zł. Zadanie dotyczy budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Górka. Nowy obiekt będzie miał powierzchnię 533,38 m kw. i zapewni opiekę dla 20 niepełnosprawnych. 6 z nich będzie mogło korzystać z pomocy całodobowo, 14 w formie pobytu dziennego. Planowany termin uruchomienia Centrum to czerwiec 2024 r.

– Z naszej diagnozy przeprowadzonej już w 2019 r. wynikało, że nie tyle jest potrzebne, ile niezbędne w naszej gminie takie centrum opiekuńczo-mieszkalne. Cieszę się, że uda nam się stworzyć takie miejsce na terenie gminy Szczurowa. Zagospodarujemy także kolejny budynek po starej, zlikwidowanej już ponad 20 lat temu szkole. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to świetny i potrzebny dla mieszkańców i przyszłych podopiecznych program – ocenił wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.

W sierpniu 2025 r. ma być natomiast gotowa inwestycja gminy Wieliczka. Prace nad centrum opiekuńczo-mieszkalnym, które powstanie w Węgrzcach Wielkich, rozpoczną się w marcu przyszłego roku. Gmina zaplanowała budowę obiektu o powierzchni 878,3 m kw. Podobnie jak w Górce, centrum w Węgrzcach Wielkich będzie zapewniało miejsce dla 20 osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą służyć opieką całodobową. Kwota dofinansowania wynosi 2 650 330,72 zł.

– Cieszymy się, że ten kosztujący 7 mln zł ośrodek powstanie, a wsparcie w wysokości ponad 2,6 mln zł pozwoli nam na rozpoczęcie prac. Obiekt powstanie w miejscu szczególnym, w tzw. strefie społecznej, którą miasto rozbudowuje na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie mamy ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punkt socjalny Caritas – wyjaśniała zastępca burmistrza Wieliczki Agnieszka Szczepaniak.

Info i fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 12.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również