W MRiPS zainicjowano prace nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 10 września zainicjowano prace nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Nowa ustawa ma pomóc w praktycznym wdrożeniu zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r.

Nowa regulacja – wraz z innymi planowanymi rozwiązaniami prawnymi – ma pomóc w praktycznym wdrożeniu zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała ją w 2012 r.

Wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik zapowiedział: – Nowa ustawa ma zasadniczo zmienić nie tylko sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce, ale ma zmienić cały system postrzegania tej grupy obywateli, którym zdarzyło się mieć jakiś rodzaj niepełnosprawności, jak i miejsca tych obywateli w kraju.

Wdówik podkreślił, że przygotowywany projekt to ogromna szansa na stworzenie zapisów ustawowych, które zdecydowanie kładą nacisk na prawa obywatelskie i prawa człowieka.  – A wszystko, co następuje potem, jest konsekwencją tego właśnie podejścia – dodał.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (z siedzibą w Krakowie), Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

– Jest dla mnie rzeczą szalenie ważną, że w tym projekcie udało nam się zgromadzić z jednej strony bardzo mocnych przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, czyli organizacje o dużym zasięgu, o rozpoznawalnej marce, dużej renomie i o podejściu konwencyjnym (…), czyli tym, które już nie korzysta z kategorii medycznych, opiekuńczych, ale właśnie spostrzega osobę z niepełnosprawnością jako obywatela. A z drugiej strony mamy zupełnie niesłychany team badawczo-analityczny złożony z naukowców najlepszych polskich uczelni – powiedział Wdówik.

Jak informuje MRiPS, projekt przewiduje analizę faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami – przegląd i analizę wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także szerokie konsultacje społeczne z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych. To m.in. osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zakłada się, że projekt będzie realizowany od września 2021 do października 2023 r. (PAP)

Olga Zakolska, fot. MRiPS

Data publikacji: 10.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również