W najbliższych latach na program “Za Życiem” przeznaczymy prawie 6 mld zł

W najbliższych latach na program “Za Życiem” planujemy przeznaczyć 5,95 mld zł. W poprzedniej edycji było to 3,1 mld zł – przekazał 4 stycznia wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Zaznaczył, że kompleksowa pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami wymaga współpracy międzyresortowej.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął uchwałę o zmianach w programie “Za życiem”. W jego nowej edycji realizowane będą nowe działania m.in. przygotowujące młodzież z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy. Na realizację programu w latach 2022-2026 przeznaczono około 6 mld zł.

Wiceminister Wdówik na konferencji prasowej przypomniał, że program działa od 2017 r., a w ubiegłym roku został poddany ocenie przez rządowy zespół. – W czasie tej oceny przeanalizowaliśmy to, co wymaga zmian, w kierunku spełnienia oczekiwań rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością – powiedział wiceminister.

Wskazał, że zasadniczą zmianą w programie “Za Życiem” jest prawie dwukrotne zwiększenie środków finansowych. – W poprzedniej edycji było to 3,1 mld zł. Na najbliższe lata przewidujemy kwotę 5,95 mld zł – przekazał Wdówik.

Wiceszef MRiPS podkreślił, że celem programu jest też wzmacnianie aktywności innych resorów w pomocy osobom niepełnosprawnym. Zwrócił uwagę, że sytuacja rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością pozostaje w zainteresowaniu polityki rodzinnej, edukacyjnej i zdrowotnej.

– W zakresie ministerstwa rodziny przejęliśmy zadanie dotyczące stworzenia infolinii dla rodziców oraz portalu informacyjnego. To są elementy, które mają ze sobą współpracować po to, żeby udostępniać tak bardzo oczekiwaną, pełną informację i poprowadzenie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, by one bezpośrednio trafiały do miejsc, które oferują odpowiednie wsparcie – powiedział Wdówik.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek wskazała, że program “Za Życiem” w sferze edukacyjnej pomógł bardzo wielu dzieciom. Zwróciła uwagę, że do tej pory kluczowym działaniem było powstanie wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (WOKRO) umożliwiających wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do 7 lat. – Co roku 18 tys. dzieci otrzymywało pomoc w ramach tych ośrodków – poinformowała wiceminister.

Dodała, że zadanie to będzie kontynuowane i na ten cel przeznaczono ponad pół miliarda złotych. – W poprzedniej edycji było 300 mln, więc jest to zdecydowana zmiana i poprawa – zaznaczyła Machałek.

Kolejnym działaniem, o którym wspomniała, jest powołanie doradcy rodziny, którego celem będzie zapewnienie kobietom w ciąży, ich rodzinom oraz rodzinom z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną dostępu do poradnictwa w zakresie form wsparcia. – Zależy nam, żeby to wparcie uruchomiało potencjał rodziny, a nie zastępowało rodzinę – zaznaczyła.

Rząd chciałby, żeby taki doradca (przynajmniej jeden) był zatrudniony w każdym powiecie, w pełnym wymiarze czasu pracy, proporcjonalnie do liczby ludności w powiecie.

Machałek podkreśliła, że w programie przewidziano również działania, które m.in. zakładają zmianę systemu przygotowania zawodowego uczniów z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Program – jak mówiła wiceminister – zakłada także działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ich celem jest m.in. pomoc młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

– W systemie edukacji na przyszły rok, oprócz programu “Za Życiem”, jest planowane 10 mld na wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreśliła Machałek. Dodała, że ponadto 700 mln ma zostać przeznaczonych na dodatkowe godziny psychologiczno-pedagogiczne i na zatrudnienie specjalistów w szkołach.

Z kolei wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwracał uwagę, że program “Za Życiem” to także koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, w tym szybka diagnostyka prenatalna.

– Nacisk położyliśmy też na opiekę psychologiczną dla kobiet w ciąży, jeśli jest zdiagnozowana wada. Do tej pory było to w zakresie trzeciego poziomu referencyjnego, teraz zmieniliśmy na poziom pierwszy i drugi. W styczniu zmiany będą wprowadzone w świadczeniach gwarantowanych dla opieki położniczej w całej Polsce – zapowiedział.

Podkreślił, że diagnostyka prenatalna musi być dostępna w każdym momencie dla kobiet, które tego potrzebują. – Aktualne takich badań mamy wykonywanych powyżej 100 tys. rocznie – powiedział Miłkowski.

Kolejnym działaniem, o którym wspomniał wiceminister, jest zwiększenie dostępu do opieki paliatywnej i hospicyjnej. – Obecnie jest dostęp do 16 dziecięcych hospicjów. Pracujemy nad tym, żeby dostęp był całkowity dla każdego dziecka, które tego potrzebuje i dla jego rodziny – powiedział.

Zwrócił uwagę, że celem jest także kontynuacja i poszerzenie banków mleka kobiecego oraz zwiększenie dostępu do rehabilitacji w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

– Wszystkie świadczenia są już świadczeniami bezlimitowymi i tutaj też pracujemy nad tym, żeby te osoby miały dostęp do opieki dziennej, stacjonarnej, domowej, tak, żeby ta dostępność była lepsza. Pracujemy nad zmianami wycen dla tych produktów rozliczeniowych – wskazał Miłkowski.

Dodał, że głównym zadaniem jest także zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych w całym kraju. Wiceminister zapewnił, że środki finansowe na te cele są zabezpieczone. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. freepik.com

Data publikacji: 04.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również