W trosce o zwiększenie dostępności OzN do oświaty i szkolnictwa wyższego

Dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego Diana Matusik spotkała się 19 kwietnia z pełnomocniczką ministra nauki ds. wsparcia uczelni w zwiększaniu dostępności Anną Rutz oraz sekretarzem stanu w MRPiPS, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem. Rozmowy w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczyły m.in. konkursu NCBR „Uczelnia Dostępna”.

Podczas spotkania omawiano tematy związane z nowym jednolitym systemem orzekania o niepełnosprawności uwzględniającym wymagane wsparcie. Rozmawiano o wzmocnieniu doradztwa zawodowego dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Poruszono także kwestie dotyczące opracowania standardów wsparcia edukacyjnego w szkołach wyższych oraz umocnienia efektywności Funduszu Dostępności.

„Uczelnia Dostępna” – konkurs NCBR
Tematem rozmów był także konkurs NCBR „Uczelnia Dostępna” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).  – Ma on na celu przyczynić się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Zadaniem inicjatywy jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym – mówiła na spotkaniu dyrektor generalna MNiSW.

– Chodzi o realizację zasad równych szans poprzez m.in. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz taką organizację procesu kształcenia, która zapewni dostosowanie studiów do potrzeb wszystkich studentów, szczególnie tych z niepełnosprawnościami – dodała dyrektor Diana Matusik. NCBR przeznaczy 400 mln zł na zapewnienie studentom ze szczególnymi potrzebami możliwości skorzystania z oferty polskich uczelni.

Współpraca międzysektorowa
–  Spotkanie uważam za bardzo konstruktywne. Współpraca międzysektorowa we wdrażaniu dostępności zarówno w oświacie i szkolnictwie wyższym, jak i w polityce społecznej jest niezwykle istotna. Dlatego cieszę się, że pan minister z taką otwartością deklaruje chęć wspierania także naszych działań – powiedziała pełnomocniczka Anna Rutz. Zaprosiła też ministra nauki do udziału w Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 18-19 września br. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Info i fot. MNiSW

Data publikacji: 23.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również