W Warszawie osoby z niepełnosprawnością bezpłatnie dojadą do lokalu wyborczego

W Warszawie osoby z niepełnosprawnością bezpłatnie dojadą do lokalu wyborczego

W dniu wyborów samorządowych osoby z niepełnosprawnością ruchową będą mogły skorzystać z zapewnionego przez stołeczny ratusz bezpłatnego, specjalistycznego transportu. Zgłoszenia przyjmowane są do soboty.

Pierwsza tura wyborów samorządowych już w najbliższą niedzielę 21 października. Miasto st. Warszawa w tym dniu zapewni osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem.

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła podróżować z osobą towarzyszącą, której przewóz również będzie bezpłatny. Zgłoszenia do przejazdu przyjmowane są w godz. 8-16 do 20 października pod numerami telefonu: (22) 298-59-00 i 720-915-300.

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres bus@specjaltrans.pl również w terminie do 20 października do godz. 16.

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się – a nie wymagają specjalistycznego transportu – np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów samorządowych zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych.

W dniu wyborów, zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 7–19. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Osobom niepełnosprawnym i tym, które ukończyły 75 lat przysługuje prawo do głosowania przez pełnomocnika. Osoby niepełnosprawne mogą też oddać głos korespondencyjnie. Aby skorzystać z tych form głosowania, należało złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie gminy albo do komisarza wyborczego.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.(PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. Ryszard Rzebko

Data publikacji: 18.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również