Ważna wizyta przedstawicieli UE na Śląsku

Ważna wizyta przedstawicieli UE na Śląsku

Na zaproszenie europosła Marka Plury 30 października z wizytą na Śląsk przyjechała oficjalna delegacja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Komitet to jeden z głównych organów doradczych i opiniotwórczych Unii Europejskiej.

Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, wywodzącego się z różnych grup, takich jak związki zawodowe, rolnicy, konsumenci, pracodawcy itp.

W skład delegacji wchodzili: Marie Zvolska z Czech, reprezentująca w Komitecie pracodawców, przewodnicząca delegacji, Irene Petraitiene z Litwy, reprezentujaca związki zawodowe oraz Pietro Vittorio Barbieri z Wloch, reprezentujący organizacje pozarządowe. Wszyscy oni sa czlonkami grupy analitycznej do spraw niepełnosprawności.

Ponadto w skład oficjalnej delegacji wchodziła Valeria Atzori, jako obserwator z ramienia z Europejskiego Forum Niepełnosprawności i oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura I Alicja Majewska-Gałęziak, dyrektor Biura posła Plury.

Niestety, ze względu na stan zdrowia Marek Plura nie uczestniczył bezpośrednio w tej wizycie.

Dzień wcześniej delegacja spotkała się z w Warszawie z wysokimi rangą przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PFRON.

Celem wizyty delegacji w Polsce było zapoznanie się z naszymi najlepszymi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów wspieranych przez środki europejskie, nakierowanych na włączenie osób z niepełnosprawnościami. Była ona elementem trwającej właśnie w UE dyskusji nad programowaniem wieloletniego budżetu UE oraz nową Europejską Strategią Niepełnosprawności.

Intencją Marka Plury, jako europosła ze Śląska było promować na forum europejskim najlepsze rozwiązania z tego regionu. Ma się on bowiem czym pochwalić zarówno w zakresie projektów społecznych, jak i zapewniania dostępności atrakcji turystycznych dla osób z niepełnosprawnością.

Delegacja złożyła wizyty m. in. w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami w Żorach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci z dysfunkcjami sprzężonymi, prowadzonym w Ziemięcicach przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym, czy w historycznej kopalni GUIDO w Zabrzu.

Bardzo ważnym punktem wizyty była otwarta debata z przedstawicielami organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami oraz innymi interesariuszami na temat ich doświadczeń, wniosków i postulatów na przyszłość, która odbyła się 30 października w salce konferencyjnej hotelu Vienna House Easy w Katowicach.

Reprezentowane były na niej m.in. Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKA, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszenie FAON z Katowic, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa i inne.

Rezultatem wizyty będzie przygotowanie przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny opracowania podsumowującego wizytę oraz sformułowanie zaleceń.

Szerszy materiał relacjonujący tę debatę – w przygotowaniu.

Oprac. i fot. rhr/

Data publikacji: 05.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również