Wiara bez barier. Miganie Ewangelii

Wiara bez barier. Miganie Ewangelii

15 października odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duszpasterstwa Niesłyszących „Jak dziś można głosić Ewangelię Niesłyszącym? - Szanse, wyzwania i zagrożenia". W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie spotkali się księża z większości diecezji. W dyskusji uczestniczyli też przedstawiciele m.in. Polskiego Związku Głuchych oraz Oddziału Małopolskiego PFRON.

To była pierwsza od lat tego typu konferencja. Patronat honorowy nad nią objęli metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz biskup diecezjalny tarnowski Andrzej Jeż. Wydarzenie zostało zorganizowane w 170. rocznicę śmierci ks. Jakuba Falkowskiego, pierwszego duszpasterza Niesłyszących i założyciela pierwszej szkoły dla Głuchych w Polsce. Ponadto w tym roku przypada 60. rocznica ustanowienia Ogólnopolskiego Centrum Duszpasterstwa Niesłyszących.

− W ostatnich miesiącach zmienił się też Krajowy Duszpasterz Niesłyszących. Został nim ks. Łukasz Pasuto, który chciał się spotkać ze wszystkimi, ale nie miał kontaktów do duszpasterzy. Poprosił mnie, żebym pod jego przewodnictwem zorganizował pierwsze spotkanie, ponieważ byłem zaangażowany w przygotowania ŚDM. Przybyli przedstawiciele 30 diecezji – powiedział „NS” ks. Damian Migacz, duszpasterz niesłyszących w diecezji tarnowskiej. Dodał, że właśnie w Tarnowie została w latach 80. wydana książka „Duszpasterstwo głuchoniemych” księdza prałata Adama Nowaka. Nestor duszpasterzy osób niesłyszących w Polsce, mający 91 lat, wziął udział w konferencji.

Wspólne działanie

Celem wydarzenia było nie tylko skontaktowanie środowiska duszpasterstwa, ale także nawiązanie relacji z podmiotami, które działają na rzecz osób niesłyszących. Wątki dotyczące potrzeb Głuchych w Polsce i ich sytuacji cywilno-prawnej przedstawiła sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie Bożena Borkowska. Z kolei prezes OM PZG w Krakowie Adam Stromidło skupił się na tematyce współpracy z Duszpasterstwem Niesłyszących. – Wiele lat temu podstawy Duszpasterstwa budowali ks. infułat Jerzy Bryła z archidiecezji krakowskiej i ks. prałat Adam Nowak z diecezji tarnowskiej. Teraz mamy młodych duszpasterzy, są organizowane różne wydarzenia, m.in. spotkania integracyjne, katechezy i pielgrzymki – opisał.

Dyrektor OM PFRON Marta Mordarska przedstawiła projekty Funduszu pomagające osobom z niepełnosprawnością słuchu. W gronie prelegentów miał znaleźć się dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, który ze względu na zmianę planów nie przybył do Tarnowa.

Szanse i wyzwania

Dyskusja dotyczyła też powstającej aplikacji Duszpasterstwo Niesłyszących. Dzięki niej w jednym miejscu znajdą się materiały z różnych stron internetowych. Z wszystkich diecezji pojawią się aktualności dotyczące osób niesłyszących. Nie zabraknie miganych modlitw, czytań, kazań oraz katechez.

− Aplikacja zacznie działać pod koniec października lub na początku listopada, przynajmniej na takim etapie początkowym, szablonowym. Najpierw będzie tylko na naszym tarnowskim podwórku, tu ją chcemy wypróbować − poinformował ks. Damian Migacz.

Jak zauważył Adam Stromidło, potrzebne są też rozwiązania systemowe. Duszpasterze, którzy dopiero wchodzą do środowiska, mają bardzo ograniczony czas dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Wpływ na to mają codzienne obowiązki w parafiach. Ponadto wikariusze po dwóch-trzech latach są przenoszeni, często z dala od dotychczasowych miejsc. Często zastępują ich księża, którzy nie znają języka migowego. Bardzo duża rotacja sprawia, że opieka duszpasterska nie jest wypełniana na poziomie oczekiwanym przez niesłyszących wiernych.

− Ta konferencja była potrzebna, żeby do biskupów dotrzeć z głównymi postulatami. One otwierają dalsze propozycje, m.in. związane z nowymi technologiami i większym wsparciem, również materialnym – podkreślił prezes OM PZG w Krakowie.

Zobacz galerię…

Marcin Gazda
fot. udostępnione przez Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Tarnowskiej
Data publikacji: 22.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również