Wizerunek niepełnosprawnych w mediach

Jaki wizerunek niepełnosprawnych tworzą media? Czy istnieje podział na My i Oni? Jak mówić o niepełnosprawnych? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy i goście debaty "Przedłużenia zmysłów? Niepełnosprawni i media".

Organizatorami całego przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Europejskie Centrum Edukacji Medialnej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Spotkanie odbyło się dnia 29 listopada 2007 roku we Wrocławiu. Temat debaty zaczerpnięty z twórczości McLuhana „Przedłużenia zmysłów? Niepełnosprawni i media” miał zainteresować wszystkich, którzy zajmują się kreowaniem wizerunku osób niewidomych, głuchych i jeżdżących na wózkach. Choć nie tylko, gdyż decydując się na tego typu zagadnienie mieliśmy na uwadze obalenie stereotypu i podziału na „My i Oni”.

W debacie wzięło udział wielu znakomitych gości: Agata Jabłońska (modelka na wózku inwalidzkim), Magdalena Radwańska (niewidoma psycholog, uczestniczka projektu Niewidzialna Mapa Wrocławia), Alicja Chomicka (przedstawicielka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), red. Leszek Kopeć (dziennikarz radiowy), Bartek Skrzyński (rzecznik prasowy programu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”), Tomasz Kępski (przedstawiciel Agencji Interaktywnej Janmedia), Maciej Bączyk (pomysłodawca projektu „Niewidzialna mapa Wrocławia”), dr Iwona Jagoszewska (Instytut Pedagogiki UWr).

Uczestnicy zastanawiali się nad wizerunkiem niepełnosprawnych, jaki dominuje w mediach. Bartek Skrzyński stwierdził, iż każda reklama społeczna ukazuje ludzi takich jak on (W-skersów – jak sam o sobie mówi), jako osoby, które ciągle potrzebują pomocy. Agata Jabłońska podzieliła się historią przebiegu kariery, która nie była usłana różami, bowiem jako osoba jeżdżąca na wózku uprawia modeling. Podczas debaty wiele czasu poświęcono tematom związanym z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Była ich bowiem silna delegacja: red. Leszek Kopeć, który podczas całego spotkania zachowywał ogromny dystans do całego tematu (żartując i opowiadając anegdoty) i swojej niepełnosprawności oraz Magdalena Radwańska, uczestniczka projektu Niewidzialna Mapa Wrocławia. Podzielili się ze słuchaczami cennymi uwagami. Przede wszystkim, że nie chcą być izolowani, że chcą żyć jak każdy obywatel Polski, a ich ślepota nie jest ułomnością.

Na debatę zostały zaproszone również osoby, które współpracując z niepełnosprawnymi starają im się pomóc na tyle, aby ich życie było tak komfortowe jak każdego obywatela. Maciej Bączyk twórca Niewidzialnej Mapy Wrocławia opowiadał o swoim projekcie, o przygotowaniach, które trwały dwa lata oraz o doświadczeniach z osobami niewidomymi. Tomasz Kępski podzielił się ze słuchaczami możliwościami, jakie daje internet, aby ludzie niedowidzący i niewidomi mogli z niego swobodnie korzystać. Zaś Alicja Chomicka mówiła o przerażającej liczbie 17 proc., która obrazuje wskaźnik osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo. Również opowiadała o możliwościach szkolenia pracodawców, którzy najczęściej reagują zwyczajnym strachem, jeżeli mają zatrudnić osobę niepełnosprawną.

Debata miała na celu pokazać studentom dziennikarstwa oraz wszystkim uczestnikom spotkania, iż osoby niepełnosprawne to nie jacyś „ONI”, ale normalni ludzie, którzy tak samo mają prawo funkcjonować w otaczającym nas świecie.

– Najważniejsze jest, aby uwolnić rozum od barier – mówił Bartosz Skrzyński.

Podczas debaty nie zabrakło prezentacji multimedialnych i fragmentów programu „W-skersi” oraz reportażu „Agata” w reżyserii Piotra Wąsińskiego.

Odbyło się również podsumowanie warsztatów, zorganizowanych 25 października przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Edukacji Medialnej: „Jak pisać i mówić o niepełnosprawnych?”. Główną nagrodę i możliwość publikacji swojego artykułu w gazecie „Polska. Gazeta Wrocławska” otrzymała Małgorzata Rabenda za tekst „Bo wie pani, ja dzięki mamusi chodzę”. Laureatka została wyłoniona w drodze dyskusji za pomocą komentarzy na blogu Stowarzyszenia (www.ecemedia.blogspot.com). Teksty oceniali m.in. red. Leszek Kopeć, Bartek Skrzyński oraz dziennikarz „Polska. Gazeta Wrocławska” Arkadiusz Franas.

Agata Syposz

Stowarzyszenie ECEM

Przeczytaj też: Projekt Media & Disability w numerze (i na stronie) z listopada/grudnia 2007

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również