Wojciech Skiba nowym prezesem Zarządu PFRON

Wojciech Skiba nowym prezesem Zarządu PFRON

19 czerwca 2008 r. dr Wojciech Skiba został nominowany na stanowisko prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

prezes pfron.jpgDotychczas był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendystą University of Wageningen w Holandii. Zajmuje się problematyką rozwiązywania problemów społecznych, socjotechniki i społeczeństwa obywatelskiego. Rozprawę doktorską napisał na temat: „Pozarolnicza aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych mieszkańców wsi (na przykładzie województwa dolnośląskiego)”.

Wojciech Skiba jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa”, założonego przez młodych naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy również do Komitetu Sterującego ds. Badań Społecznych nad osobami niepełnosprawnymi, który jest wspólnym ciałem PFRON i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ekspert ds. oceny wniosków w ramach IW EQUAL. W Urzędzie Miasta Wrocławia wdrażał system zarządzania przez cele oraz system ocen pracowniczych. Jest kierownikiem projektu „Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych”.

W latach 1999-2002 był doradcą zastępcy prezesa Zarządu PFRON, a następnie zastępcą dyrektora Wydziału Zadań Ustawowych, Badań i Analiz. Zajmował się zarządzaniem, nadzorem oraz monitoringiem zadań realizowanych przez Fundusz w obszarze realizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Prowadził również firmę zajmującą się zarządzaniem projektami, badaniami społecznymi i rynkowymi oraz wdrażaniem programów zarządzania jakością.

Na pierwszej konferencji prasowej, 3 lipca, prezes Wojciech Skiba zapewnił, iż nie planuje rewolucji, co jednak nie wyklucza zmian, których głównym kryterium będzie racjonalność ekonomiczna i organizacyjna. Usprawnienia wymagają programy celowe PFRON, polityka kadrowa oraz procedury związane z wypłatą dofinansowań w ramach SODiR. Szczególne problemy z prawidłowym wypełnieniem aplikacji o dofinansowanie wpłat dokonanych na ubezpieczenie społeczne miały osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą; w sprawie tej interweniował rzecznik praw obywatelskich. Procedura ta została uproszczona i będzie wdrażana w najbliższym czasie, dla tej grupy osób opracowano ponadto specjalne informatory, uruchomiono dedykowane call center – zapewnił prezes Skiba.

Omówił również nowe programy PFRON dotyczące m.in. popularyzacji telepracy oraz systemowych działań w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Poinformował również, iż duży nacisk zostanie położony przez PFRON i Biuro Pełnomocnika na wzrost zatrudnienia tej grupy osób w instytucjach publicznych. Instrumentem tego wzrostu ma być ustawowy zakaz umieszczania w ich budżetach kwot na zapłatę swoistych kar za zatrudnianie zbyt małej liczby osób niepełnosprawnych, który miałby obowiązywać już od początku 2009 roku.

 

Oprac. Redakcja

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również