Wsparcie społeczne, zdrowotne, zawodowe, czyli osoby niepełnosprawne w Polsce

Wsparcie społeczne, zdrowotne, zawodowe, czyli osoby niepełnosprawne w Polsce

Osoby niepełnosprawne są różne, różne są stopnie i rodzaje niepełnosprawności, różne są też potrzeby i oczekiwania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi wszechstronne działania na rzecz tej dużej grupy społecznej. – Zależy nam, żeby osoby niepełnosprawne otrzymywały wsparcie na różnym polu – społecznym, zdrowotnym, zawodowym – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą uczyć się samodzielności, nabywać umiejętności niezbędnych w codziennym życiu czy nawet przygotować się do pracy zawodowej, są niezwykle ważne i potrzebne. To m.in. środowiskowe domy samopomocy, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej.

Według wstępnych danych na koniec kwietnia 2019 r., liczba ŚDS wynosiła 809 zapewniając 30 165 miejsc, z których skorzystało łącznie 33 625 uczestników. W 2015 r. takich placówek było 760, a miejsc – 27,8 tys. W ubiegłym roku w całej Polsce działało 718 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób. W 116 zakładach aktywności zawodowej zatrudnione są natomiast w sumie 6 663 osoby.
• Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/osrodki-wsparcia-dla-osob-niepelnosprawnych

Większe wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu
W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, opiekunów tych osób, a także kierowników środowiskowych domów samopomocy, przygotowaliśmy nowelizację rozporządzenia wprowadzającą nowy typ środowiskowego domu samopomocy – typu D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – informuje minister Elżbieta Rafalska.

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podopieczni domów mają możliwość rozwoju osobistego, chociażby poprzez naukę nowych umiejętności czy też podtrzymywanie umiejętności zdobytych wcześniej np. w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Często osoby niepełnosprawne nie miały szansy funkcjonować poza domem rodzinnym.
• Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wieksze-wsparcie-dla-osob-ze-spektrum-autyzmu

Programy wsparcia osób niepełnosprawnych z prawdziwego zdarzenia
Z początkiem roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tylko w tym roku finansowanych ma być z niego 10 programów skierowanych właśnie do osób niepełnosprawnych. To dodatkowe 647 mln zł. – Roczny plan działania obejmuje trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz asystencję – wylicza minister Elżbieta Rafalska.

Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych to główne cele przyświecające uruchomionemu z początkiem roku Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2019 r. jego budżet wynosi 647 mln zł (w kolejnych latach dzięki daninie solidarnościowej kwoty te będą jeszcze wyższe).
• Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-z-prawdziwego-zdarzenia

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Świadczenia pieniężne to tylko jeden z wielu elementów systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jednak to w związku z nimi najczęściej słyszymy opinie: że są za niskie, że nie pozwalają na godne życie. – Zgadzam się, że nie są to kwoty w pełni zadowalające. Nie możemy jednak nie zauważać, że w porównaniu chociażby z rokiem 2015, nastąpił znaczny wzrost ich wysokości – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Ogromną, postulowaną przez środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zmianą, było podniesienie w 2018 r. renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł, czyli do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca br. jest to już 1100 zł – o 360 zł więcej niż było to w roku 2015, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 zł.

– Pierwszy raz od ponad 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to ponad 911 tys. świadczeniobiorców – mówi minister Elżbieta Rafalska. Jeszcze w 2015 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł. W listopadzie ub.r. kwota ta wzrosła o 31,42 zł – do 184,42 zł. Druga transza podwyżki będzie miała miejsce w listopadzie br. Zasiłek wzrośnie również o 31,42 zł i będzie wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc.
• Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow2

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
Zalet aktywności zawodowej jest wiele – to samodzielność, niezależność, możliwość samorealizacji, pracy w zespole. W przypadku osób niepełnosprawnych praca może mieć też charakter rehabilitacji społecznej, dawać szansę nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności przydatnych w codziennym życiu. – Dlatego tak ważne jest wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W MRPiPS trwają intensywne prace nad projektem ustawy w tej sprawie – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,2 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,8 pkt proc.
• Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/osoby-niepelnosprawne-na-rynku-pracy

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com
Data publikacji: 24.05.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również