Wspólnie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób o szczególnych potrzebach

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona dostępności w obszarze społecznym i zawodowym. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje rozwiązania prawne i organizacyjne, tworzące warunki dla rozwijania dostępności. Wszystko po to, aby osoby ze szczególnymi potrzebami miały takie same prawo i warunki uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, jak każdy z nas. Prawo do samodzielności i niezależności – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Zaangażowaliśmy ponad 14 mld zł w różnego rodzaju projekty, programy, które usprawniają proces poruszania się i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu – zaznaczyła wiceminister dodając, że środki zostały przeznaczone na inwestycje w szkołach, szpitalach, sądach, instytucjach kultury, samorządach i obiektach związanych z turystyką.

Program Dostępność Plus, który MFiPR realizuje od ponad czterech lat, to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Krzysztof Michałkiewicz

Krzysztof Michałkiewicz

Jednym z priorytetowych działań w programie jest wzmacnianie aktywizacji zawodowej. – Zależy nam nie tylko na wsparciu przedsiębiorców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim na kształtowaniu systemowych rozwiązań, przygotowujących takie osoby do samodzielnego, aktywnego życia zawodowego – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Testujemy usługi zatrudnienia wspomaganego. Ta forma zatrudnienia polega na stopniowym wprowadzeniu pracownika z niepełnosprawnością do pracy w asyście profesjonalnej agencji.

Zamierza się je na większą skalę wdrożyć w najbliższych latach. Dzięki nim zorganizowana zostanie między innymi sieć agencji zatrudnienia wspomaganego oraz sfinansowane będą w wysokości 700 mln złotych ich usługi dla co najmniej 18 tys. osób z niepełnosprawnościami.

– Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich dajemy szansę na szybki start osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym. Prawie 53 tys. osób zakończyło udział w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej. Co czwarta z nich podjęła pracę po projekcie– wskazała wiceminister.

Prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz

Prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz

Rośnie świadomość potencjału, jakim dla rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami i wagi tego, jaką niezależność daje im praca zawodowa.

– Niepełnosprawność nie jest tylko deficytem, który należy przywrócić do jakiej takiej normalności, ale jest pewnym uwarunkowaniem, które może być przeszkodą, źródłem wykluczenia, ale też charakterystyką, która odpowiednio zaadaptowana przez zmiany środowiskowe przestaje mieć znaczenie – powiedział uczestniczący w konferencji online Paweł Wdówik, sekretarz stanu w MEiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

– Musimy pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością nie jest żadnym podopiecznym – podkreślił nawiązując do przypadającego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. – To nie jest dzień miłości dla niepełnosprawnych. To nie jest dzień pochylenia się i pogłaskania po główce naszych podopiecznych – powiedział.

– Mamy do czynienia z obywatelami, którzy przez wiele lat byli zmarginalizowani, ale ta sytuacja się zmienia w sposób nieodwracalny – stwierdził.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że z powodów demograficznych ilość osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej zmniejsza się. – Około 28 proc. osób z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo – podał.

Jak poinformował prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz, aktualnie na uczelni studiuje 200 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 57 osób z niepełnosprawnością to pracownicy uczelni.

Organizatorami konferencji „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych” /ą PFRON w partnerstwie zKUL.

Info: MFiPR, PAP, oprac. rhr/, fot. MFiPR

Data publikacji: 02.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również