Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć także za ubiegłe lata!

Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z ulgi w rozliczeniu za 2022 r. i odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne.

Dotyczy to także podatników na których utrzymaniu pozostają osoby z niepełnosprawnościami (np. dzieci), pod warunkiem jednak, że dochody tych osób nie przekraczają rocznie dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. (Dz.U. z 2022 r. poz. 240 ze zm.).

Do dochodów tych nie zalicza się m.in. alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego oraz zasiłku pielęgnacyjnego

Ważne jest to, że odliczeń tych można dokonać także za poprzednie lata, składając korektę zeznań podatkowych do pięciu lat wstecz. Jest to możliwe jeśli orzeczenie wskazuje, że niepełnosprawność powstała wcześniej, przed wydaniem orzeczenia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uzyskane w trakcie roku podatkowego także uprawnia do skorzystania z ulgi za ten rok.

Tę interpretację potwierdził dyrektor Krajowej Izby Skarbowej. Jest to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDWL.4011.953.2022.2.DK

W myśl art. 26 ust. 7a ustawy o PIT od dochodu można odliczyć m.in. koszty adaptacji mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup sprzętu do rehabilitacji, opłaty za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, czy używanie samochodu osobowego. Ulga przysługuje tylko na cele wymienione w tym przepisie.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 27.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również