Wyniki konkursu “Samorząd Równych Szans” 2016

Wyniki konkursu "Samorząd Równych Szans" 2016

Jest to konkurs na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.
Jest on organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego od 2013 roku.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano nagrody oraz wyróżnienia w trzech kategoriach:
-najlepsza gmina
-najlepszy powiat grodzki
-najlepszy powiat ziemski/województwo

Laureaci statuetek oraz wyróżnieni w konkursie Samorząd Równych Szans (kolejność alfabetyczna):

POWIAT GRODZKI

LAUREACI STATUETKI:

1. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ „Jastrzębie-Zdrój – w służbie niepełnosprawnym mieszkańcom”
2. KONIN „Inkubator Aktywności”
3. WARSZAWA „Od systemowego podejścia do realizacji! Wybrane działania miasta stołecznego Warszawy zrealizowane w 2015 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami”

WYRÓŻNIENI:

1. GLIWICE „Biblioteka szeroko otwarta – działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach na rzecz osób z niepełnosprawnością”
2. KATOWICE „Kompleksowe działania podejmowane w mieście Katowice na rzecz młodzieży niepełnosprawnej”
3. KRAKÓW „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika”
4. ŁÓDŹ „Łódzki system wczesnego wspomagania rozwoju”
5. RYBNIK „Kompleksowe podejście samorządu do wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym”
6. SŁUPSK „Przyjazny transport w Słupsku – dostosowanie przestrzeni i komunikacji miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”
7. SOSNOWIEC „Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”
8. WROCŁAW „Wrocław bez barier 2016″

POWIAT ZIEMSKI

LAUREACI STATUETKI:
1. POWIAT OPOCZYŃSKI „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020″
2. POWIAT POZNAŃSKI „Park orientacji przestrzennej – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”
3. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE „Kampania społeczno-informacyjna Rodzicielstwo bez barier”

WYRÓŻNIENI:

1. POWIAT CIESZYŃSKI „Usprawnianie przez działanie”
2. POWIAT KARTUSKI „Zintegrowany system edukacji i pomocy dla dziecka niepełnosprawnego w powiecie kartuskim”
3. POWIAT LIMANOWSKI „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”
4. POWIAT PISKI „Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w społeczności lokalnej”
5. POWIAT WIELICKI „Aktywna Mama”

GMINA

LAUREACI STATUETKI:
1. BRUSY „Gmina Brusy dla Niepełnosprawnych”
2. GÓRNO „Aktywni mimo barier”
3. PIŁA „Platforma Praca”

WYRÓŻNIENI:

1. DOBRZYCA „Ogólnopolskie Konfrontacje Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”
2. KNURÓW „Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością – standardy pracy socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością”
3. STARY SĄCZ „Integracyjna Grupa Teatralna 2016″
4. STĄPORKÓW „Dobra przestrzeń – świetlica dla dzieci niepełnosprawnych w Stąporkowie”

NAGRODĘ SPECJALNĄ, przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych (PFRON), otrzymały:
1. Projekt “Inkubator Aktywności”, realizowany przy współpracy miasta Konin, razem z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie – za wszechstronne działania w zakresie rehabilitacji zawodowej.
Projekt wyróżnił się kompleksowością działań ukierunkowanych na tworzenie różnorodnych miejsc pracy, niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnościami w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza podejmującym działalność gospodarczą oraz licznymi przedsięwzięciami w zakresie dostępności usług. Projekt jest przykładem wieloetapowych działań, mających na celu m.in. rozwój spółdzielczości osób niepełnosprawnych i międzysektorowy transfer doświadczeń. Uznanie PFRON zyskała również ścisła partnerska współpraca miasta Konin z Centrum Organizacji Pozarządowych, której efektem jest “Inkubator Aktywności”.

2. Projekt “Jastrzębie-Zdrój – w służbie niepełnosprawnym mieszkańcom”, gmina miejska Jastrzębie-Zdrój – za nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.
Cennym efektem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zaangażowanie nauczycieli, kreatywność uczniów, szczególna pomoc ze strony miasta Jastrzębie-Zdrój godna jest uznania i dalszego propagowania. Bezpośrednim rezultatem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych do społeczności lokalnej poprzez likwidowanie barier w komunikowaniu, wspieranie dostępu do kształcenia i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ułatwianie tym samym wchodzenia osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

pr

Data publikacji: 25.10.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również