XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych

PFRON ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Tytuł Konkursu: To, co kocham.

Termin składania prac konkursowych: 30 września 2021 r.

Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania prac: Oddziały wojewódzkie PFRON właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie.

Kategorie i techniki wykonania prac malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, fotografia.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeniowy: tutaj

Info: PFRON, oprac. tuk/

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również