Za dużo kart parkingowych

Za dużo kart parkingowych

Konieczne są zmiany w zasadach wydawania kart parkingowych uprawniających do parkowania na tzw. kopertach, miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przez brak jednolitego systemu ewidencji – nie wiadomo ile w Polsce wydano kart parkingowych – wiele osób korzysta z niej w sposób nieuprawniony, np. posługując się kartą osoby zmarłej. Nieścisłe przepisy uprawniają do korzystania z takiej karty osoby, które ich nie potrzebują – do korzystania z karty parkingowej przyznaje się Doda. Na kopertach przy centrach handlowych często parkują samochody, do których osoby z dysfunkcją ruchu nie są w stanie wsiąść. A przecież myślą przewodnią prawodawcy było zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością.

 

Toczące się w Sejmie dyskusje na ten temat powinny przede wszystkim precyzyjnie zdefiniować rodzaje dysfunkcji, które uprawniały by do otrzymania tego dokumentu. Nie jest to jednak ani proste, ani oczywiste.

 

Proponowane zmiany legislacyjne dotyczą przede wszystkim uszczelnienia systemu poprzez wprowadzenie terminowości wydawania kart, maksymalnie na 5 lat – obecnie jest wydawana bezterminowo – wprowadzenia ujednoliconego ich wyglądu oraz ewidencjonowania w centralnej ewidencji kart parkingowych, która byłaby częścią istniejącego już centralnego rejestru kierowców i pojazdów (CEPiK).

Przewidziane jest też podniesienie wysokości kar za nieuprawnione posługiwanie się kartą z 500 zł do 5 tys. zł i nałożenie na kierowcę 5 pkt. karnych.

 

Przygotowywane zmiany są wspierane przez kampanie społeczne.

 

piotrr

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również