15 lat działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

15 lat działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" obchodzi w tym roku 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 4 marca w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa pod patronatem Małżonki Prezydenta RP, pani Anny Komorowskiej.

Poprzez wieloletnią, wszechstronną działalność oraz wsparcie licznych darczyńców, Fundacja od lat niesie pomoc finansową ukierunkowaną na zapewnienie leczenia, rehabilitacji, możliwości rozwoju chorym i niepełnosprawnym dzieciom z całej Polski. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” powstała w 1998 r. z inicjatywy Stanisława Kowalskiego. Jej działalność zainspirował prof. Zbigniew Religa, który został patronem Programu „Zdążyć z Pomocą”. Przewodniczącą Rady Fundacji jest Beata Tyszkiewicz.

Fundacja, która 15 lat temu rozpoczynała działalność jako niewielka, pomagająca kilku osobom placówka, jest dziś jedną z największych tego typu organizacji w Polsce. Obecnie ma pod opieką ponad 20 tysięcy dzieci. ]Każdy podopieczny ma swoje subkonto, na które Fundacja przekazuje środki finansowe z darowizn i 1% podatku, przeznaczone na leczenie, terapię, rehabilitację, przeprowadzanie operacji za granicą, zakup lekarstw, sprzętu do ćwiczeń, pomocy edukacyjnych. Subkonta są prowadzone bezpłatnie, Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji.
Wyrazem społecznego zaufania jest fakt, że corocznie Fundacja i jej podopieczni otrzymują najwięcej wpływów z 1% podatku. W 2012 roku ok. 25 proc. podatników wspierających OPP dokonało odpisu na jej rzecz.

Aby skuteczniej pomagać chorym i niepełnosprawnym dzieciom, Fundacja uruchomiła w Warszawie Ośrodek Rehabilitacji AMICUS oraz hostel pielęgnacyjno-opiekuńczy. Obie placówki są dla podopiecznych bezpłatne.
Ponadto Fundacja zainicjowała projekt „Poza Ciszą i Ciemnością”, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością sensoryczną mają szerszy dostęp do kultury i sztuki. Prowadzi Klub Myszki Norki integrujący poprzez zabawę dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Wydaje książki i kalendarze.
Za działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci, inicjatywy prospołeczne oraz wspieranie wartości humanitarnych prezes Fundacji otrzymał liczne odznaczenia, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Solidarności Społecznej, Order Uśmiechu, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaczenie Rzecznika Praw Dziecka, złoty medal im. Lwa Tołstoja, nagrodę im. św. Brata Alberta.

Jubileuszowa Gala była okazją do złożenia podziękowań Darczyńcom oraz Przyjaciołom Fundacji. W jej trakcie firmy i organizacje wspierające działalność Fundacji zostały wyróżnione statuetkami SUMMA BONITAS (Największa Dobroć) oraz tabletami „Czyniącym Dobro”.

Medal „Ecce Homo – Gloria Homini” otrzymał Albert Lichanow, prezes Rosyjskiej Fundacji na rzecz Dzieci, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Fundacji Dziecięcych, dyrektor Instytutu do Spraw Dzieci.
Statuetkami SUMMA BONITAS wyróżnieni zostali: Fundacja PKO BP, Fundacja Energa oraz Ekopoldex FPH. Tablety „Czyniącym Dobro” otrzymali: Stowarzyszenie LIVER, Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, Stowarzyszenie Podwójny Uśmiech, Fundacja Ku Mądrości im. dr Anny Dux, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Hurtownia Platon.
Statuetką „EUREKA Dobro – Prawda – Piękno” za wybitny talent, spektakularne osiągnięcia w sferze kultury i sztuki oraz zaangażowanie w działalność dobroczynną został uhonorowany prof. Jerzy Stuhr.
Nagrodę specjalną, w podziękowaniu za objęcie honorowym patronatem integracyjnych działań sportowych organizowanych przez Fundację, otrzymał selekcjoner polskiej reprezentacji Waldemar Fornalik.
W Gali uczestniczyli m. in.: Krystyna Sienkiewicz, Ignacy Gogolewski, Emilia Krakowska, Mateusz Damięcki, Barbara Kolago, Krystyna Kwiatkowska, Mieczysław Święcicki, Barbara Borys Damięcka, Anna Kalata, prof. Bibiana Mossakowska oraz przewodnicząca Rady Fundacji Beata Tyszkiewicz.
Spotkanie uświetnił występ Alicji Węgorzewskiej oraz Królewskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Michała Czubaszka. Galę poprowadzili Anna Popek i Tomasz Kammel.

Info: FDZP, oprac. piotrr

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również