Zakończenie pierwszej tury naboru wniosków o dofinansowanie w programie „S – A– M!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dobiega końca rozpatrywanie wniosków złożonych do PFRON w pierwszej turze naboru w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Łączna wartość dofinasowań w tej turze naboru wyniesie 150 milionów złotych.

Dzięki temu ponad 1000 osób będzie mogło podróżować własnym samochodem osobowym bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. PFRON zawarł już 658 umów na dofinasowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

W związku z dużym zainteresowaniem programem Rada Nadzorcza PFRON w dniu 30 marca 2023 r. podwoiła wartość środków przeznaczonych na realizację do 500 mln złotych w całym okresie obowiązywania programu. Dzięki temu dofinansowanie będzie mogła uzyskać większa liczba osób.

Najbliższa tura naboru rozpocznie się 1 sierpnia 2023 roku.

Do składania wniosków w najbliższym naborze zachęcamy również osoby, których wnioski nie otrzymały dofinasowania w pierwszej turze naboru.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 08.05.2025 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również