Założenia a stopień realizacji Strategii na rzecz OzN

Przyjęta przez poprzedni rząd w lutym 2021 r. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przewiduje, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrośnie z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS Łukasz Krasoń wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej, która obradowała 7 lutego w Sejmie. Podczas posiedzenia przedstawił stan realizacji Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Przypomniał, że jej celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe oraz zagwarantowanie im praw zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Według wiceministra Krasonia jak dotąd zrealizowano niewielki procent założeń Strategii., a wiele działań jest „zagrożonych” lub „krytycznie opóźnionych”.

Z jego opinią nie zgodził się sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2020-2023 Stanisław Szwed (PiS). W jego ocenie, w okresie rządów PiS „działo się wiele dobrego” jeśli chodzi o działania na rzecz OzN.

– Same nakłady na osoby niepełnosprawne w ubiegłym roku to ponad 40 mld zł. Te działania, dotyczące czy to asystencji osobistej, czy opieki wytchnieniowej, czy budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych pokazują, że dużo w tym obszarze się działo – zaznaczył. Wskazał, że jednym z dowodów na to jest wdrożony przez poprzedni rząd program „Dostępność Plus” oraz nowe świadczenie wspierające.

Odnosząc się do tych słów posłanka Iwona Hartwich (KO) stwierdziła, że to świadczenie „podzieliło środowisko”. – Daliście możliwość dorobienia rodzicom osób z niepełnosprawnościami od 18. roku życia, natomiast pozostawiliście bez tej możliwości rodziców i opiekunów osób po 18 roku życia. Mało tego, zabraliście świadczenie pielęgnacyjne – wymieniła. Według niej twierdzenie, że rząd PiS wiele zrobił dla środowiska osób z niepełnosprawnościami to „mit”. – Państwo odebrali Fundusz Solidarnościowy w dużej części, niestety – dodała.

Posłanka PiS Joanna Borowiak oceniła słowa Łukasza Krasonia jako „kompletnie bezpodstawną krytykę”. – Chciałabym, żebyśmy pracowali wspólnie, patrzyli w tym samym kierunku – zaapelowała.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 zakłada realizację w sumie 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Wcześniej, tego samego dnia wiceminister Łukasz Krasoń wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu i Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami,  które obradowały w Sejmie. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach zostanie przedstawiona propozycja rozwiązań dotyczących zatrudnienia wspomaganego.

Oprac. IKa, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 08.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również