Zapraszamy do udziału w 19 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2024

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 19 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w życiu codziennym. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zachęcaniem osób z niepełnosprawnościami, włączaniem osób z niepełnosprawnościami i tworzeniem możliwości na pełne uczestnictwo w życiu publicznym, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyzwań, które już zostały podjęte. Pragniemy żeby idea przyświecająca konkursowi była inspiracją także tych przedsiębiorców, którzy z problematyką zatrudniania osób z niepełnoprawnościami, jeszcze się nie zetknęli- jako zachęta do  podjęcia ryzyka i zauważenia, że ​​osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs przez wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza to prestiż i potwierdzenie społecznego zaangażowania i szczególnej wrażliwości. O tym, jak ważny to konkurs świadczą setki zgłoszeń do kolejnych edycji.

Lodołamacze to kampania społeczna, która skupia na sobie także coraz większą uwagę mediów. Podczas trwania poprzedniej edycji Konkursu, relacje i reportaże dotyczące jego przebiegu i idei, pojawiały się we wszystkich największych mediach  drukowanych, na antenie radia, telewizji i serwisach internetowych zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych. W ten sposób opinia publiczna miała z jednej strony szanse dowiedzenia się o szczegółach dotyczących przebiegu Konkursu, jego laureatach, z drugiej zaś zapoznania się z jego patronami i sponsorami.
 
Zapraszamy do udziału w XIX edycji Konkursu Lodołamacze 2024
Lodołamacze – Co ich wyróżnia?
Doświadczenie, fachowość, tradycja, sukces, ale przede wszystkim społeczna świadomość, która przekłada się na zaangażowanie osób niepełnosprawnych.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwe Społecznie” ma na celu przełamanie barier  w zakresie możliwości osób z niepełnosprawnościami, ich aktywizacji, daje możliwość samodzielnego życia i spełniania ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem odpowiedzi i solidarności społecznej, ale także dojrzałej polityki personalnej związanej z troską o drugiego człowieka, która jest jedną z najważniejszych wartości.

Tytuł„ Lodołamacza 2024 ” można otrzymać w następujących kategoriach:
• Zatrudnienie Chronione
• Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
• Otwarty Rynek Pracy
• Instytucja
• Przyjazna Przestrzeń/ Dostępność Cyfrowa
• Firma Zdrowa
• Dziennikarz bez Barier
• Biznes Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.

Konkurs został podzielony na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w których finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2024.

Statuetki przyznane będą w 8 kategoriach , na laureatach zwykłej 19 edycji Konkursu, Kapituły mają prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w dwóch kategoriach specjalnych „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżowa nagroda Lodołamacza 2024 wręczona zostanie na uroczystej Gali, która odbędzie się 17 października 2024 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl

Przesyłanie zgłoszeń do Konkursu będzie możliwe do 15 sierpnia.

Laureatów Ogólnopolskich poznamy 17 października 2024 r. w Warszawie.

Link do regulaminu
Link do formularzy

kat/

Data publikacji: 07.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również