Zaprezentowano koncepcje projektu ustawy o asystencji osobistej

12 kwietnia w Pałacu Prezydenckim zorganizowano II Forum Deinstytucjonalizacji: uspołecznienie, upodmiotowienie, personalizacja, na którym przedstawiono koncepcje projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która została przygotowana przez prezydencką Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

W debacie wzięli udział m.in. zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, sekretarz stanu w KPRP Bogna Janke, doradcy prezydenta RP: Paulina Malinowska–Kowalczyk, Barbara Fedyszak–Radziejowska, Marek Rymsza, a także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, senator Marek Plura (KO) oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Główne założenia projektu ustawy to:
Asystent osobisty ma za zadanie pomóc osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, podejmowaniu aktywności zawodowej, czy społecznej np. w wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację. To także m.in. pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Obecnie asystencja osobista jest realizowana w ramach rocznych programów i projektów, które nie gwarantują kontynuacji świadczenia tej usługi ani nie trafiają do większości osób, które jej potrzebują.
W przygotowanej koncepcji asystencja osobista ma być usługą o charakterze systemowego spersonalizowanego wsparcia (w relacji jeden na jeden).

Usługa asystenta osobistego w pierwszej kolejności będzie gwarantowana osobom w wieku od 16 do 65 roku życia. Nie wyklucza się, że w kolejnym etapie zmian grupa ta zostanie poszerzona. Ponadto usługa będzie przysługiwała osobom, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i wymagają pomocy asystenta w realizacji podstawowych czynności w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.

Prawo do asystencji osobistej będzie ustalane na wniosek osoby zainteresowanej przez powiatowe zespoły ds. asystencji osobistej działające przy powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Według nowych założeń asystentem osobistym nie może być członek rodziny ani osoba pozostająca w faktycznym pożyciu z osobą potrzebującą lub będąca członkiem gospodarstwa domowego.

Koszty proponowanego rozwiązania oszacowano na 2 mld zł rocznie, ma ono objąć ok. 40 tys. osób z niepełnosprawnościami. Środki będą pochodziły z budżetu państwa.

Usługa ma być świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego – gminę lub powiat. Realizator usługi może również zlecić to zadanie organizacjom pozarządowym, a także zakupić usługę od podmiotów prywatnych.

Komentarze i opinie do koncepcji projektu tej ustawy można składać do 22 kwietnia br. ma adres: ForumDI@ prezydent.pl .

kat/, rhr/, fot. Przemysław Keler / KPRP

Data publikacji: 13.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również