Zasiłek pielęgnacyjny nie tylko dla rodziców sprawujących opiekę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że świadczenie pielęgnacyjne przyznawane tylko rodzicom narusza konstytucyjną zasadę równości.

Sprawa dotyczy mężczyzny, który opiekuje się wymagającym całodobowej opieki bratem, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo, co wiąże się z rezygnacją przez niego z pracy zarobkowej. Rodzice, którym w pierwszej kolejności przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie mogą opiekować się synem. Ojciec ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast matka nie jest osobą niepełnosprawną, jednak ze względu na wiek i zły stan zdrowia, sama wymaga opieki osób trzecich.

W związku z powyższym mężczyzna ubiegał się o zasiłek pielęgnacyjny. Zarówno MOPS jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że w sytuacji, gdy jest kilka zobowiązanych członków rodziny do alimentacji, oni muszą nad niepełnosprawnym sprawować opiekę w kolejności zależnej od stopnia pokrewieństwa. Nie ma tu znaczenia, że z innych przyczyn osoby zobowiązane w pierwszej kolejności, czyli rodzice, takiej opieki nie mogą sprawować.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który wyrokiem z 26 czerwca br. przyznał rację skarżącemu. Uznał, że skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków wobec chorego krewnego, a wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa. W tym konkretnym przypadku trzeba uwzględnić fakt, że rodzic mimo braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale ze złym stanem zdrowia nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki.
Jednocześnie sąd dodał , że nie można z góry założyć, iż tylko rodzic z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie jest zdolny do sprawowania pełnej i efektywnej opieki nad dzieckiem.

Wyrok WSA w Olsztynie, sygn. II SA/Ol 400/19

kat/, fot. pivabay.com
Data publikacji: 11.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również