Zbliża się już IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Zbliża się już IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Już 25 października br. w Warszawie odbędzie się środowiskowa dyskusja dotycząca osób z niepełnosprawnościami na temat ich praw. Wspólnie zbudujmy solidarność we własnym środowisku. To właśnie Kongres może być początkiem zmiany społecznej!

O czym będziemy rozmawiać?
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest realizowane.

„Za Niezależnym Życiem” – to hasło Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Edycja ta będzie szczególna, ze względu na ostatnie wydarzenia. Jednym z nich jest debata publiczna dotycząca prawa do Niezależnego Życia. Innym – rządowa propozycja pakietu rozwiązań, w tym program Dostępność Plus, tzw. mapa drogowa, Fundusz Solidarnościowy, jak również plan reformy orzecznictwa. Kolejnym – wydanie przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami rekomendacji dla Polski – w wyniku oceny rządowego sprawozdania z wdrażania zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Będziemy zastanawiać się i dyskutować:
• Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
• Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego (dostępnego na konwencja.org). W jakim kierunku powinny iść zmiany w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami?
• Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
• Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
• Jakie są efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” [ http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/ ] wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku?

W tym roku szczególnie zadbamy o obecność i włączenie środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami i osób sprawujących faktyczne wsparcie (opiekunów), w tym osób zaangażowanych w sejmowy protest.

Zapraszamy do uczestnictwa!
Każdy ma wpływ na otaczająca rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.
Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbyły się one i jeszcze się odbywają w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista znajduje się na stronie www.konwencja.org). Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami zapraszamy także do udziału w tych regionalnych spotkaniach. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konwencie, należy skontaktować się z organizatorami w poszczególnych miastach.

*Na stronie konwencja.org znajduje się formularz zgłoszeniowy na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”, który odbędzie się 25 października 2018 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie
** Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Data publikacji: 16.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również