Zmiany w programie “Za Życiem” jeszcze w pierwszym półroczu

W perspektywie pierwszego półrocza program “Za Życiem” zostanie poszerzony o nowe rozwiązania; potrzebne zmiany legislacyjne są już przygotowane – poinformowała 24 marca minister rodziny Marlena Maląg, podczas debaty z okazji Narodowego Dnia Życia.

Tego dnia obchodzony jest ustanowiony przez Sejm RP w 2004 roku Narodowy Dzień Życia. Z tej okazji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowano debatę, poświęconą refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia.

Szefowa MRiPS w trakcie debaty wskazywała, że od ponad 5 lat rząd stara się stwarzać dobry klimat dla rodziny. Zwracała uwagę, że szczególną troską należy objąć osoby najbardziej potrzebujące.

Zdaniem M. Maląg kompleksowym rozwiązaniem jest wprowadzony w 2016 r. program “Za Życiem”. Minister zapowiedziała, że jeszcze w tym półroczu program zostanie poszerzony o nowe rozwiązania. Zmiany w programie “Za życiem” obejmą m.in. powstanie Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Diagnostyki i Terapii Wad Dziecka w Okresie Perinatalnym, rozbudowę sieci hospicjów perinatalnych. Usługi hospicyjne oraz o charakterze opieki paliatywnej będą nielimitowane.

– Te działania będą przez nas wdrażane konkretnymi zmianami w ustawie – dodała Maląg. – Chcemy też stworzyć portal informacyjny z infolinią centralną, gdzie będzie możliwość kontaktu z asystentami rodziny, z osobami, które mogą wesprzeć i przeprowadzić daną osobę przez ten trudny czas – przekazała minister.

Zaznaczyła, że potrzebne zmiany legislacyjne są już przygotowane. – Zależy nam na czasie. Myślę, że to jest perspektywa pierwszego półrocza tego roku, że muszą być pokazane konkrety. I te konkrety, jak właśnie zespoły diagnostyczno-terapeutyczne, które będą otaczały wsparciem, hospicja perinatalne, to jest wyzwanie tego czasu. Jesteśmy już po wszystkich rozmowach, legislacja jest już przygotowana – podkreśliła Maląg.

Z kolei wiceminister rodziny Barbara Socha przypomniała, że trwają intensywne prace nad Strategią Demograficzną, która określi rozwiązania, “mające pomóc nam w ucieczce z pułapki demograficznej”. Wskazała, że jedną z metod jest skutecznie prowadzona w Polsce promocja rodziny. Składają się na nią – jak wymieniła – m.in. takie przedsięwzięcia, jak skierowany do organizacji pozarządowych konkurs “Po pierwsze Rodzina” czy ogłoszony w tym roku konkurs “Samorząd pro Familia”.

Przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska, nawiązując do programu “Za życiem” podkreśliła, że najważniejsze w nim jest objęcie opieką kobiety w momencie, gdy dowiaduje się o chorobie dziecka, którego się spodziewa. – Dlatego istotny jest stosunek lekarzy oraz udzielona w porę pomoc psychologiczna – zaznaczyła.

Publicystka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk przekonywała z kolei, że działania na rzecz rodziny opłacają się dla gospodarki w każdym obszarze funkcjonowania państwa. Wiele z nich – jak mówiła – prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez rząd, wzajemnie się uzupełniają, a cele pokrywają.

– Problem dzieci z diagnozami prenatalnymi to duże wyzwanie w naszym kraju w perspektywie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – oceniła Korzekwa-Kaliszuk. Stwierdziła też, że “największym liczebnym problemem z perspektywy ochrony życia, jest problem nielegalnych aborcji na życzenie”.

W tej sytuacji – jak mówiła – potrzebne są działania organizacji pozarządowych w celu promocji pozytywnych wzorców, a od strony organów państwa – “ściganie przestępczości aborcyjnej. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. Flickr / MRiPS

Data publikacji: 24.03.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również