Aktywnie uczą się niezależności

Aktywnie uczą się niezależności

Nauka poruszania się na wózku inwalidzkim, pokonywania barier architektonicznych i samoobsługa. ajęcia sportowe, w tym: tenis stołowy, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, boccia, unihokej, zajęcia na basenie.

Wsparcie pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeuty i masażysty, warsztaty umiejętności życiowych. Dodatkowo indywidualne wsparcie środowiskowe, czyli pomoc specjalisty od samoobsługi i asystenta osoby z niepełnosprawnością. Te wszystkie działania wspierające podopiecznych Fundacji Podaj Dalej  w Koninie są realizowane w ramach projektu Aktywni i Niezależni.

Głównym celem działań projektowych jest zwiększenie samodzielności tej grupy osób . Uczestnikami zajęć są osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zamieszkałe na terenie pięciu powiatów subregionu konińskiego: Konina, oraz powiatów konińskiego, słupeckiego, kolskiego oraz tureckiego.

Oferowane wsparcie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z beneficjentów projektu. Są to zajęcia indywidualne i grupowe, zwiększające samodzielność tych osób. Podejmowane działania to kompleksowe, a zarazem wielopłaszczyznowe wsparcie samych tych osób oraz ich rodzin w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

W czasie zajęć z aktywnej rehabilitacji uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności związane z prawidłowym siedzeniem na wózku, wykonywaniem ruchów lokomocyjnych przy pomocy dłoni i przemieszczaniem się. Podopieczni mają również czas poświęcony na ćwiczenia ogólnokondycyjne z elementami siłowymi – czyli samodzielne wykonywanie ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem gum, ciężarków, drążków i obciążników. Celem ćwiczeń jest zwiększenie siły oraz wytrzymałości ciała, a także jego elastyczności, co ułatwia samoobsługę. Uczestnicy zajęć ćwiczą również pokonywanie przeszkód architektonicznych.

– Nasi podopieczni dzięki ćwiczeniom czują się pewniej w codziennym życiu. Łatwiej jest im wyjść z domu i radzić sobie z ograniczeniami. Aktywna rehabilitacja fizyczna, ale również aspekt Integracyjny – to wszystko bardzo ważne dla osób biorących udział w zajęciach – mówi instruktor aktywnej rehabilitacji Sławomir Gontarz.

Dzięki projektowi Aktywni i Niezależni odbywają się również regularne treningi drużyny koszykówki na wózkach. O roli sportu osób niepełnosprawnych mówi koszykarz Przemysław Stelmasik: – Do gry przekonała mnie po prostu chęć do aktywności. Po wypadku, przez który straciłem swoją sprawność, głównie przebywałem w domu i stwierdziłem, że tak dłużej być nie może. Koszykówka daje mi dużą satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, nauczenia się nowych rzeczy. Teraz trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym nie grać w kosza.

Aktywni i niezależni ćwiczą również na basenie. Rehabilitacja w wodzie umożliwia rozluźnienie mięśni oraz ich ćwiczenie i zwiększenie zakresu wykonywanych ruchów. Przed każdymi zajęciami na pływalni jest czas na doskonalenie samoobsługi, krótki instruktaż i rozgrzewkę. Szczególną uwagę prowadzący zwraca na odpowiednie oddychanie. Podopieczni uczą się również pływać różnymi stylami. Po ćwiczeniach nie brakuje czasu na przyjemności takie jak zabawy z piłką, zjeżdżalnia i jacuzzi.

Oprócz zajęć na sali gimnastycznej czy na pływalni, uczestnicy często ćwiczą w mieście. Spotykają się wtedy z rzeczywistymi utrudnieniami w postaci krawężników, nierówności, czy chociażby błota i pisaku. – Trening w rzeczywistych warunkach, które spotykamy na co dzień, jest bardzo wartościowy dla osób niepełnosprawnych – mówi instruktor- Sławomir Gontarz.

Jarek Oliwiecki, który już od dawna bierze udział w zajęciach, tak o nich mówi: – Bardzo lubię ćwiczenia na basenie, grę w ping ponga i w kosza. Ćwiczenia z pokonywania barier są również bardzo ważne. Widzę u siebie poprawę sprawności. Cieszę się również z tego, że na zajęciach mogę spotkać się ze znajomymi.

Marta Stogińska dodaje: – Dzięki ćwiczeniom jestem bardziej samodzielna, usprawniłam się, łatwiej pokonuję bariery w terenie. Zależy mi na ćwiczeniu technik jazdy wózkiem.

O ćwiczeniach mówi też uczestnik zajęć z młodszej grupy- Wojtek Drop: – Bardzo podobają mi się różne sporty. Gramy w ręczną, siatkówkę. Ostatnio byliśmy na placu zabaw. Na basenie uczę się pływać.

Tata Wojtka, Grzegorz Drop dodaje: – Na początku nie miałem pewności,że Wojtek poradzi sobie na tych zajęciach. Jestem zadowolony, że jednak zdecydowaliśmy się go zapisać. Są one bardzo dobrze zorganizowane, a Wojtek może tu zostać pod profesjonalną opieką. Widzę wielkie postępy w jego samodzielności, czuje się pewnie na wózku. Uczył się też ostatnio przesiadania z wózka na łóżko i z powrotem. Wojtek bardzo lubi przyjeżdżać na te zajęcia.

Działania projektowe to również indywidualne wsparcie różnych specjalistów.

Do domów podopiecznych dojeżdżają fizjoterapeuci. Jest to niezbędny element rehabilitacji ruchowej, niezwykle ważny dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Podczas domowych zajęć, specjalista dobiera odpowiedni program ćwiczeń i metodę weryfikacji efektów do indywidualnych potrzeb uczestnika. Oprócz wykonywanych ćwiczeń służą oni również wsparciem merytorycznym i dzielą się wiedzą z uczestnikami projektu mając z nimi regularnych kontakt.

Dzieci, które mają wadę wymowy korzystają również z pomocy logopedy. Celem zajęć jest dążenie do prawidłowego rozwoju mowy oraz rozwijanie poszczególnych funkcji poznawczych, by dzieci mogły radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego coraz lepiej. Z każdym dzieckiem prowadzone są indywidualne zajęcia dostosowane do jego potrzeb.
W trakcie zajęć podopieczni ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, koncentrację, grafomotorykę, percepcję wzrokową i słuchową oraz uczą się czytać. U dzieci prowadzona jest też terapia zaburzeń, kształtowane, a następnie utrwalane są nowe umiejętności.

Ważnym elementem projektu są warsztaty umiejętności życiowych, podczas których podopieczni spotkali się ze sportowcem Albinem Batyckim – paraolimpijczykiem, reprezentującym nasz kraj w rozgrywkach tenisa ziemnego na wózkach, profesorem Tomaszem Tasiemskim z Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych AWF w Poznaniu, oraz z doktor Alicją Długołęcką – edukatorką seksualną i instruktorką aktywnej rehabilitacji.

Zajęcia w ramach projektu Aktywni i Niezależni finansowane są ze środków PFRON oraz 1 % podatku. Adresowane są do osób, które w swojej codziennej aktywności korzystają z pomocy wózka inwalidzkiego. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zobacz galerię…

Film przedstawiający działania w projekcie Aktywni i Niezależni

Data publikacji: 22.04.2014 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również