Apel o zawieszenie zajęć również w specjalnych placówkach oświatowych

12 marca przed południem na wrocławskim Rynku odbył się briefing prasowy, w czasie którego przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, zaapelowali do rządu o ponowne rozważenie decyzji odnośnie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych.

Mimo zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia mają być nadal prowadzone w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkolach i szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Przedstawiciele organizacji wyrazili  obawę o zdrowie i życie dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami powierzonych ich opiece. Jest to grupa ryzyka, ze względu na to, że niejednokrotnie ich choroby wiążą się z obniżeniem odporności. Dodatkowo przewidują oni problemy kadrowe ze względu na urlopy opiekuńcze spowodowane zamknięciem innych placówek edukacyjnych.

W briefingu udział wzięli: Adam Komar prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” (z inicjatywy fundacji we Wrocławiu działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci, to ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy), Alicja Szatkowska prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Małgorzata Gorący – prezes Stowarzyszenia OSTOJA.

pr, fot. pixabay.com

Data publikacji: 12.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również