Dostępny Uniwersytet Śląski

29 kwietnia br. w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnością, które chciałyby rozpocząć studia na tej uczelni.

Zorganizowano je w ramach VI Studenckiego Festiwalu Nauki. Niestety niezbyt fortuny czas po egzaminach gimnazjalnych a przed maturalnymi oraz być może niedostateczna promocja tego tematu nie przyczyniły się do dużej frekwencji. A szkoda, bo działające w uczelni Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oferuje pomoc i wsparcie studentom z niepełnosprawnością w różnym zakresie.
Studenci niepełnosprawni bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji i wysokość dochodu mogą uzyskać stypendium. Ponadto, jeżeli wykażą taką potrzebę mogą korzystać z usług asystenta, który towarzyszy podczas wszelkich czynności związanych z efektywnym uczestniczeniem w życiu akademickim. Asystentem może być osoba wskazana przez studenta (kolega, członek rodziny) lub osoba pozyskana z rekrutacji np. z Urzędu Pracy. Student określa w jakim zakresie i na jaki czas będzie potrzebował pomocy asystenta, z którym zawierana jest umowa.
Analogicznie BON jest w stanie zapewnić pomoc tłumacza migowego. Studenci mogą uzyskać pomoc specjalistów psychologa i doradcy zawodowego, korzystać z systemu wspomagającego, np. aparatów słuchowych. wypożyczyć sprzęt, który ułatwia edukację, np. notebooki, skanery przenośne, dyktafony itp. oraz korzystać z pracowni komputerowych wyposażonych w programy udźwiękawiające.
Poza wsparciem w trakcie edukacji, niepełnosprawni studenci mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej oraz wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, które cieszą się coraz większą popularnością. Wyjazdy rehabilitacyjne oraz wynagrodzenia asystentów są finansowane z środków jakie Uniwersytet otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Student ze względu na stan zdrowia ma możliwość studiowania w ramach indywidualnej organizacji studiów, która pozwala na dostosowanie trybu i terminu zaliczenia przedmiotu do jego potrzeb, przy zachowaniu poziomu merytorycznego. Niepełnosprawny student ze względu na stan zdrowia może wnieść prośbę o udzieleni urlopu zdrowotnego.
Dostępne są również studia za granicą w ramach programu LLP/Erasmus. Studenci którzy się do nich zakwalifikowali mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programów celowych PFRON.
Uczelnia i pracownicy BON są nastawieni na studenta. Jeżeli określi on swój problem to wtedy tworzy się kolejną formę wsparcia, nawet jeżeli miałaby być skierowana tylko dla jednego studenta.

Więcej informacji: Centrum Obsługi Studenta www.bon.us.edu.pl

Jotka

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również