Dziecko z niepełnosprawnością ruchową może chodzić do szkoły powszechnej orzekła Europejski Trybunał

Obywatelka Rumunii wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w imieniu swoim oraz swojego syna, który cierpi na kurczowe porażenie czterokończynowe. Skarżący twierdzili, że szkoła podstawowa i średnia, do których uczęszczał syn skarżącej, nie były dostosowane do jego potrzeb jako osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Wykazywali, że w szkołach nie było przystosowanych toalet, a w wielu podstawowych czynnościach synowi musiała pomagać matka. Skarżący stwierdzili, że jest to naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego oraz prawa do nauki, chronionych odpowiednio w art. 8 Konwencji o prawach człowieka oraz w art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.

Rząd Rumunii tłumaczył, że udogodnienia w szkole powszechnej wprowadzane są sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych.

Trybunał uznał, że Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym. Wskazał, że władze rumuńskie podjęły słuszną decyzję co do tego, aby skarżący uczęszczał do szkół powszechnych. Jego niepełnosprawność miała charakter ruchowy, a nie intelektualny, i pobyt w szkole powszechnej był dla niego korzystny edukacyjnie oraz rozwojowo.

Trybunał przyznał, że państwo ma obwiązek wprowadzić udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie mogą być one nieproporcjonalne i nadmierne. Władze rumuńskie podejmowały szereg czynności, aby sprostać potrzebom skarżących, przeznaczając na to środki dostępne im w danym momencie.

W tym przypadku skarżący nigdy nie został pozbawiony możliwości nauki, a odpowiednie organy wywiązywały się z obowiązków wobec skarżących np. zapewniając pomoc asystenta.

Trybunał wskazał, że część trudności wynikała z negatywnej postawy skarżących, którzy np. odmawiali skorzystania z terapii logopedycznej, pomocy nauczyciela wspomagającego oraz opcji zamontowania podnośnika przy schodach w jednej ze szkół.

Orzeczenie w tej sprawie ma też znaczenie dla polskiego prawodawstwa w zakresie prawa oświatowego. Trybunał podkreśla, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami ruchowymi mają prawo uczęszczania do szkoły wraz z dziećmi pełnosprawnymi ruchowo, a krajowe organy władzy mają obowiązek podejmowania stosownych udogodnień w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych.

Stoian przeciwko Rumunii – wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 2019 r., skarga nr 289/14.

Oprac. tuk, fot. wikipedia.org.pl
Data publikacji: 02.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również