Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa.

Różne miejsca szkoleń, wiele terminów, dwa moduły szkoleniowe.

1) Osoba niepełnosprawna w środowisku pracy

2) Rekrutacja i integracja osób niepełnosprawnych

Kompendium niezbędnych informacji przydatnych każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, który pragnie poszerzyć i usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Wszechstronny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, finansów, psychologii, marketingu, socjologii, hr tak, aby uczestnik uzyskał kompleksową wiedzę dotyczącą zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób niepełnosprawnych. Szkolenie łączy w sobie bogatą teorię oraz praktyczne warsztaty uwzględniające zdiagnozowane potrzeby grupy szkoleniowej. Małe grupy szkoleniowe zapewniają efektywność szkolenia i indywidualne podejście do każdego uczestnika. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mają dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy wiedzy, gdzie prezentowane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mogą też indywidualnie zadawać pytania ekspertom i korzystać z ich bogatej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Zatrudniasz osoby niepełnosprawne?

· Obawiasz się, że przez ciągłe zmiany przepisów masz zdezaktualizowaną lub niepełną wiedzę z tej dziedziny?

· Nie wiesz jak przeprowadzić rekrutację niepełnosprawnych pracowników i zmotywować ich do pracy?

· Chcesz zintegrować zespół i w pełni wykorzystać potencjał niepełnosprawnych pracowników?

· Zastanawiasz się jak wykorzystać przewagi konkurencyjne jakie daje zatrudnianie osób niepełnosprawnych?

· Pracujesz w ZAZ i brakuje ci argumentów dla pracodawcy, że warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Zgłoś się na szkolenie!

Szkolenie prowadzą doświadczeni wykładowcy, eksperci Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON:

Krzysztof Kosiński – wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, trener pracy, ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarządzania środkami ZFRON. Ponad 15 lat doświadczenia szkoleniowego z zakresu tematyki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Magdalena Łątka – mgr zarządzania i marketingu, od 2009 r. doradca zawodowy i trener, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa oraz poradnictwa zawodowego, głównie z osobami z niepełnosprawnością, od 2013 r. również członek komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w Rzeszowie. Posiada wieloletnie i aktualne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (Fundacja FAZON, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Fundacja Aktywizacja, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Jarosławiu).

Natalia Pisarczyk – doradca zawodowy, coach kariery, trenerka, mentorka dla osób poszukujących swojej drogi zawodowej oraz kreator kariery dla osób z niepełnosprawnością które chcą się odnaleźć na rynku pracy. Współpracuje od 2004 roku z fundacjami, firmami oraz instytucjami publicznymi. Wspiera kadrę zarządzającą w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, a także pracowników w zakresie rozwoju, zwiększeniu świadomości kompetencji, treningu umiejętności społecznych.
Tworzy indywidualny plan działania dla każdego klienta poszukującego swojej drogi zawodowej oraz pomaga mu się odnaleźć w procesie rekrutacyjnym na rynku pracy.

Wybierz dogodny dla siebie termin i miejsce szkolenia oraz moduł szkolenia (można uczestniczyć w obu modułach szkoleniowych).

Prześlij formularz zgłoszenia na adres: szkolenia@fazon.pl

Harmonogram szkoleń:

Miasto

data szkolenia – Moduł 1

data szkolenia – Moduł 2

Bydgoszcz

8 listopada 2022

brak

Białystok

23 sierpnia 2022

brak

Gdańsk

28 września 2022

17 stycznia 2023

Gorzów Wlkp.

7 luty 2023

brak

Kraków

16 listopada 2022

8 grudnia 2022

Katowice

19 października 2022

21 września 2022

Kielce

15 listopada 2022

23 sierpnia 2022

Lublin

2 marca 2023

20 września 2022

Łódź

6 grudnia 2022

11 października 2022

Olsztyn

24 sierpnia 2022

brak

Opole

18 października 2022

13 października 2022

Poznań

16 listopada 2022

28 października 2022

Rzeszów

17 listopada 2022

18 listopada 2022

Szczecin

8 lutego 2023

brak

Warszawa

17 stycznia 2023

13 grudnia 2022

Wrocław

22 listopada 2022

11 października 2022

Zielona Góra

brak

23 września 2022

Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-17:00 wg następującego schematu:

9:00 – 10:30 szkolenie cz.1

10:30 – 10:45 serwis kawowy

10:45 – 13:00 szkolenie cz.2

13:00 – 13:30 lunch

13:30 – 15:30 szkolenie cz. 3

15:30 – 15:45 serwis kawowy

15:45 – 17:00 konsultacje indywidualne

Kameralne grupy szkoleniowe – tylko 12- 14 osób

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:

· doświadczonych wykładowców – ekspertów Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON,

· bogate materiały szkoleniowe (materiał drukowany, długopis)

· lunch, serwis kawowy podczas szkolenia

· możliwość korzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie www.fazon.pl

· możliwość zadawania pytań ekspertom przez cały czas trwania projektu

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Udział w szkoleniu nie jest pomocą de minimis.

Uczestnikiem szkolenie jest osoba fizyczna, dlatego w zgłoszeniu wymagane jest podanie nr PESEL. Uczestnik szkolenia musi być pracownikiem firmy lub instytucji (zatrudnienie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), w której już zatrudnione są osoby niepełnosprawne (min. 1). Z jednej firmy lub instytucji mogą uczestniczyć w szkoleniu maksymalnie 4 osoby.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zaostrzenie się sytuacji epidemiologicznej w kraju organizator zastrzega sobie prawo organizacji ww. szkolenia w formie zdalnej – on-line.

Kontakt: Anna Sobańska tel. 52 348 63 83 mail szkolenia@fazon.pl

Więcej informacji na stronie FAZON

Projekt „Skuteczna rehabilitacja zawodowa” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”

Program Szkolenia Moduł 1

Program Szkolenia Moduł 2

Zgłoszenie udziału

Data publikacji: 12.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również