Informatyka medyczna – nowy kierunek we Wrocławiu

Informatyka medyczna - nowy kierunek we Wrocławiu

W ramach tego kierunku na Politechnice Wrocławskiej powstało nowoczesne laboratorium informatyki biomedycznej, w którym będą prowadzone badania m. in. nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu lekarzy i we wczesnym diagnozowaniu choroby Alzheimera.

Specjalność informatyka medyczna umożliwia zdobycie wykształcenia inżynierskiego w zakresie informatyki, działania na styku dwóch obszarów: informatyki i medycyny. Studenci tego kierunku wyposażeni będą w wiedzę matematyczną z zakresu prawdopodobieństwa i probabilistyki oraz umiejętności stosowania analiz statystycznych do celów zarządzania. Poznają też metody zarządzania zbiorowościami pacjentów i systemy informatyczne działające w jednostkach ochrony zdrowia.

Przedmiotami nauczania są m. in. podstawy cybernetyki technicznej i medycznej, modelowanie matematyczne, podstawy optymalizacji procesów zdrowotnych, systemy informatyczne w opiece zdrowotnej.

Informatyka zaczyna odgrywać coraz większą rolę w medycynie i to nie tylko poprzez powszechne wykorzystanie sieci komputerowych i medycznych baz danych, ale poprzez zastosowanie informatyki w tworzeniu elektronicznych kart pacjenta i przetwarzaniu sygnałów biomedycznych uzyskanych podczas badań diagnostycznych.

W nowym wrocławskim laboratorium prowadzone są zajęcia związane z grafiką komputerową i wirtualną rzeczywistością. Ma też być realizowany projekt z zakresu zastosowania wirtualnej rzeczywistości w kształceniu lekarzy neurochirurgów. Ideą projektu jest przygotowanie neurochirurga do konkretnej operacji i przetestowanie różnych rozwiązań przy użyciu wirtualnej rzeczywistości.
Będzie także realizowany projekt dotyczący wczesnej diagnostyki choroby Alzhaimera. Badania mają dotyczyć zaburzeń równowagi u pacjentów, wykorzystywane w nich będą urządzenia 3D oraz platforma posturograficzna pozwalająca m. in. na ocenę stanu narządu równowagi pacjenta.
Oprac. MarC
Data publikacji: 16.12.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również