Jak wspierać uczniów z problemami rozwojowymi w integracji rówieśniczej?

Praca z uczniem z problemami rozwojowymi stawia przed nauczycielem duże wymagania. Do udzielenia wsparcia potrzebna jest dobra znajomość ucznia, jego potrzeb i ograniczeń. Rozpoznanie to podstawa do dalszych działań nauczyciela.

Ważna jest także jakość stosunków między nauczycielem a uczniem. Relacje formalne, niejako narzucone, powinny zmienić się w stosunki nieformalne, odznaczające się pozytywnym ładunkiem emocjonalnym, z których zarówno nauczyciel, jak i uczeń są zadowoleni. W związku z czym wzrasta motywacja do ich podtrzymywania i chęć jak najszerszego z nich korzystania.

Dalszym etapem pracy będzie edukowanie ucznia i grupy rówieśniczej. Należy uczyć wspólnego działania, dialogu w duchu tolerancji, otwartości, innowacyjności w dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów. Tok postępowania nauczyciela powinien być przemyślany i tak dobrany, aby przyniósł jak najwięcej korzyści i radości uczniowi i grupie rówieśniczej. Nauczyciel musi umieć przewidzieć reakcje uczniów i ich następstwa, bowiem każda inność budzi opór.

Odpowiednia atmosfera, klimat, znalezienie takiego sposobu motywacji do pracy, aby sprzyjał rozwojowi, ułatwiał aktywizację potencjalnych możliwości, będą prowadziły do sukcesu w integracji rówieśniczej. We wspieraniu uczniów z problemami rozwojowymi nauczyciel powinien wykorzystać wszystkie naturalne sytuacje oraz organizować specjalne sytuacje psychopedagogiczne. Jego otwartość, innowacyjność w dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów, rezygnacja ze standardów, stereotypów pozwoli na osiągnięcia w wyznaczonym celu jakim jest wsparcie.

Zobacz i doceń. Jak więc wspierać uczniów? Mądrze, z pełną akceptacją, uznaniem, zachętą do samorealizacji. Kontakty międzyludzkie są jednym ze sposobów na określenie siebie.

Joanna Mikołajczak-Jagiołka, fot. pexels.com

Data publikacji: 26.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również