Kampania społeczna „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem kampanię społecznej „Szkoła przyjazna dla autyzmu”, która będzie realizowana w dniach 15-30 września 2022 roku. 

Inicjatorami i organizatorami projektu są samorzeczniczki i samorzecznicy zrzeszeni w Klubie Świadomej Młodzieży (KŚM) Fundacji AutismTeam. Wsparcia udziela koalicja organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu: Inicjatywa Obywatelska „Chcemy całego życia!”, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, Idź pobiegaj, Fundacja Pro Aperte, Nastoletni Azyl, Fundacja ALEKLASA, Klub Świadomych Rodziców Fundacji AutismTeam, Społeczne Pogotowie Interwencyjne, Fundacja Pomerdało mi się, Fundacja Artonomia i Artegracja.

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ciężką sytuację uczniów w spektrum autyzmu ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej szkole. Podobnie jak w ubiegłych latach akcja oparta będzie o studium przypadku samorzeczniczek i samorzeczników. Planowane są m.in. apele w mediach społecznościowych oraz list otwarty do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kluczowe postulaty kampanii:
– STOP głośnym dzwonkom w szkołach!
– Psycholog dostępny w każdej szkole dla każdego ucznia/uczennicy.
– Pokoje wyciszeń dostępne dla każdego ucznia/uczennicy.
– Dostosowanie edukacji do potrzeb każdego ucznia/uczennicy – komfort psychiczny najważniejszy.
– Lekcje Różnorodności w każdej szkole.
– Zniesienie oceny z zachowania.

Info: RPO

Data publikacji: 15.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również