Konkurs czytelniczy dla uczniów

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych ogłasza konkurs czytelniczy pt. „Książka, którą poleciłbyś koledze".

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnością wzrokową ze szkół podstawowych z klas 4-6 oraz z gimnazjum.

Konkurs ma charakter wypowiedzi ustnej o dowolnej formie np. deklamacja, wygłoszenie recenzji, śpiewanie. Wypowiedź powinna dotyczyć tematu konkursu i nie może przekroczyć pięciu minut. Wypowiedzi nieprzestrzegające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Przy ocenie będzie się brało pod uwagę: konstrukcję wypowiedzi, formę wypowiedzi oraz sposób jej przedstawienia. Ocena wypowiedzi odbywa się w dwóch ww. grupach wiekowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2011 r. z podaniem autora oraz tytułem wybranej książki na adres:
Biblioteka Centralna
Wypożyczalnia Książek Brajlowskich
ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa
z dopiskiem: Książka, którą poleciłbyś koledze,

telefonicznie: 22. 831-22-71 w. 281 lub e-mailem: brajl@bcpzn.pl

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 września 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Centralnej w Tyflogalerii.

Kat

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również