Kraków będzie zapobiegał wadom wzroku u dzieci

Miasto przygotowało program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci.Zostaną nim objęte dzieci z klas III, które uczęszczają do szkół podstawowych samorządowych prowadzonych przez miasto. Jego celem będzie zwiększenie skuteczności wykrywania i diagnozowania wad wzroku wśród dzieci w wieku 9-10 lat.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19” został przyjęty podczas sesji rady miasta.

Będzie on realizowany w latach 2023-2026 i w tym czasie obejmie ponad 14 tys. uczniów. W tym roku na ten cel miasto przeznaczy 150 tys. złotych.

Program podzielony został na dwa etapy. W pierwszym, badania będą wykonywane w szkole w gabinecie pielęgniarki lub w innych przystosowanych pomieszczeniach, natomiast do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości. Ta część badań odbędzie już w poradni okulistycznej, która posiada doświadczenie w diagnostyce wad wzroku u dzieci.

Realizator programu zostanie wybrany w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Edukacja prozdrowotna
W ramach programu przewidziane są także działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców.

Edukacja zdrowotna zwiększa bowiem możliwość wykrycia objawów zaburzenia wzroku u dzieci już na wczesnym etapie. W przeciwieństwie do osób dorosłych, dzieci z wadami wzroku mogą dobrze funkcjonować oraz nie sygnalizować zaburzeń. Nieprawidłowości narządu wzroku u dzieci najczęściej pozostają przez długi czas bezobjawowe.

Epidemiologia problemu zdrowotnego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w opisie tego problemu zdrowotnego przywołuje dane, że około 2,5 miliarda ludzi na świecie ma krótkowzroczność. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba młodych dorosłych z krótkowzrocznością podwoiła się i ich odsetek osiąga w Azji Południowo-Wschodniej ponad 90 proc. W USA i Europie już około 50 proc. absolwentów szkół jest krótkowzrocznych, przy czym liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich 50 lat.

W Europie korekcję okularową krótkowzroczności stosuje 3–5 proc. 10-latków, 20 proc. 12–13-latków, 40 proc. 20–24-latków.

Najwyższy wskaźnik pojawienia się krótkowzroczności obecnie obserwowany jest u dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.

Poznaj szczegółowe informacje o programie [PDF]

Info: krakow.pl, fot. pixabay.com

Data publikacji: 07.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również