“Kto nie zna przeszłości, nie zna przyszłości..”

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej realizuje kolejny projekt – „Kto nie zna przeszłości, nie zna przyszłości”, w ramach programu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu śląskiego i ich aktywnego uczestnictwa w kulturze, podnoszenie kompetencji kulturalnych mieszkańców, obniżanie barier dostępu, mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. Pozostałe cele to: edukacja historyczna i regionalna, organizacja warsztatów ukierunkowanych na nowe formy uczestnictwa w kulturze, kształtowanie potrzeb kulturalnych, pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, jego tożsamości lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na temat wydarzeń związanych z powstaniami śląskimi ze szczególnym uwzględnieniem III powstania śląskiego.

Projekt składa się z kilku wydarzeń:

Warsztatów edukacyjno-animacyjnych w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, na których  będziemy zdobywali  wiedzę na temat odzyskania niepodległości, nowatorskimi, niekonwencjonalnymi metodami i formami pracy oraz  wycieczki do Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Termin realizacji wrzesień 2021r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszenierazemdocelu.pl i zapisów u organizatorów warsztatów i wycieczki.

Program dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2021 roku.

Info: Razem do celu

Data publikacji: 26.08.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również