Letnie półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy / Літні табори для дітей з особливими потребами з України

Jak co roku Kraków organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W tegorocznej edycji półkolonii, miasto planuje objąć opieką również dzieci z niepełnosprawnościami, które przybyły do Krakowa z objętej wojną Ukrainy.
Як щороку місто Краків організує літній відпочинок для дітей і молоді з особливими потребами. Цього року у літніх таборах відпочинку місто планує заопікуватися також дітьми з особливими потребами, які прибули до Кракова з охопленої війною України.

W ramach półkolonii, w godzinach od 8.00 do 16.00 zostaną zorganizowane zajęcia aktywizujące dla dzieci, zajęcia sportowe, gry i zabawy, a także wyżywienie, opieka medyczna, transport z oraz do wyznaczonych miejsc zbiórek. Wszystko to odbywać się będzie pod nadzorem doświadczonych opiekunów. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii będzie czuwała wykwalifikowana kadra specjalistów.

Udział w półkoloniach dla dzieci z niepełnosprawnościami będzie bezpłatny.
W celu rozeznania zapotrzebowania oraz zainteresowania tego typu wsparciem, wśród rodzin z Ukrainy wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, prosimy o zgłaszanie się chętnych do piątku, 20 maja na adres e-mail sz.umk@um.krakow.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane zarówno od osób indywidualnych, jak i stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

W treści zgłoszenia prosimy wpisać:
-imię i nazwisko dziecka,
-imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,
-informacje o adresie pobytu (tak, aby możliwe było oszacowanie zainteresowania w poszczególnych częściach Krakowa),
-informację o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia o niepełnosprawności dziecka
-określenie rodzaju niepełnosprawności dziecka,
-wskazanie preferowanego terminu półkolonii w okresie wakacyjnym (biorąc pod uwagę fakt, że turnusy będą 5- lub 10-dniowe, a każdy turnus zaczyna się w poniedziałek i kończy w piątek).

Jednocześnie Urząd Miasta Krakowa informuje, że powyższy komunikat ma na celu rozpoznanie, jakie jest zainteresowanie udziałem, tak, aby przygotować ofertę odpowiadającą potrzebom rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami z Ukrainy.
Informacje o zapisach oraz szczegółowej ofercie półkolonii będą przekazane w terminie późniejszym – do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

[UA]
У рамках літніх таборів від 8.00 до 16.00 будуть організовані активізуючі заняття для дітей, розмаїті спортивні заняття, ігри, харчування, медична опіка, транспорт з і до визначених пунктів збору, а все це відбуватиметься під наглядом досвідчених опікунів. Над безпекою учасників літніх таборів чуватимуть кваліфіковані спеціалісти.

Участь у таборах для дітей з особливими потребами буде безкоштовною.
Для того, щоб з’ясувати, чи є потреба і зацікавлення такого типу підтримкою серед сімей з України, які виховують дітей з особливими потребами, просимо зголошуватися охочих до 20 травня 2022 р. за адресою sz.umk@um.krakow.pl.

Заявки будуть прийматися від індивідуальних осіб, товариств і позаурядових організацій.

У заявці просимо вказати:
-ім’я і прізвище дитини,
-ім’я і прізвище батьків чи опікунів,
-інформацію про місце помешкання (щоб оцінити зацікавлення літніми таборами у відповідних частинах Кракова),
-інформацію про посвідчення для осіб з інвалідністю або заяву про інвалідність,
-вид інвалідності дитини,
-термін літніх таборів у період канікул (беручи до уваги, що заїзд триватиме 5 або 10 днів – кожен заїзд починається у понеділок і закінчується у п’ятницю).

Уряд міста Кракова інформує, що подана вище інформація спрямована на те, щоб з’ясувати зацікавлення участю у таборах і в подальшому підготувати пропозиції, які відповідали б потребам сімей з України, у яких є діти з особливими потребами.
Інформація про запис і конкретні пропозиції літніх таборів буде надіслана згодом до зацікавлених осіб.

Info: krakow.pl, fot. archiwum NS

Data publikacji: 10.05.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również