MOON odczarowuje świat niewidomych

MOON odczarowuje świat niewidomych

W marcu br. rozpoczęła się trzecia edycja Integracyjnego Programu Edukacyjnego „Miej Obraz Osoby Niewidomej" (MOON). W trakcie dwóch poprzednich i aktualnej edycji MOON, Łukasz Baruch i jego współpracownicy z dąbrowskiej Fundacji „Wygrajmy Razem" odwiedzili już około 30 placówek oświatowych na terenie Dąbrowy Górniczej i dotarli ze swoim szkoleniem do ponad 2 tys. dzieci.

O wcześniejszych działaniach w ramach tego projektu informowaliśmy w naszym portalu i na łamach „NS”:
https://naszesprawy.eu/projekty-programy/13878-miej-obraz-osoby-niewidomej-czyli-rozne-strony-zycia-w-ciemnosci.html,
https://naszesprawy.eu/edukacja/14415-podsumowanie-akcji-miej-obraz-osoby-niewidomej-.html
https://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/14635-rusza-nowa-edycja-akcji-edukacyjnej-pt-miej-obraz-osoby-niewidomej.html

29 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Strzemieszycach, dzielnicy Dąbrowy Górn., z jej najmłodszymi uczniami spotkali się animatorzy z Fundacji „Wygrajmy Razem” w prezentacji bajki słowno-muzycznej. Od roku z Fundacją współpracuje niewidoma pisarka i animatorka Katarzyna Nowak z Wrocławia.

Z gitarą, śpiewem, melorecytacjami i bajkowymi opowieściami razem odwiedzają szkoły i przedszkola, by przedstawić dzieciom – na własnym przykładzie – świat i wartości osoby niewidomej. – Oboje jesteśmy niewidzący, a jednak nasz świat się różni – podkreślił Łukasz Baruch, prezes Fundacji „Wygrajmy Razem”.

Mówią o różnym postrzeganiu, odbieraniu otaczającego świata przez osobę niewidomą od urodzenia – jak pani Kasia, czy przez osobę ociemniałą w wyniku choroby czy wypadku – jak pan Łukasz. On jeszcze pamięta barwy, może do nich „przypisać” odpowiednie desygnaty. Pani Katarzyna musiała stworzyć sobie własną gamę kolorów jako pewne wyobrażenia, odczucia itp.

– Jest nam czasem bardzo ciężko, ale nie poddaliśmy się, robimy wiele różnych interesujących rzeczy – ja np. piszę bajki, a Łukasz śpiewa. Są wśród nas osoby bardzo aktywne – na różnych polach – które są pogodne, uśmiechnięte i spełnione – powiedziała Kasia Nowak. – Wspieram działania Łukasza i Fundacji „Wygrajmy Razem” tutaj w Dąbrowie, a także we Wrocławiu, w szkołach i przedszkolach w podobnej konwencji. Najpierw jest oczywiście bajka, a potem dyskusja, pytania, wyjaśnianie.

– Moje zajęcia mają charakter muzykoterapeutyczny – kontynuuje. – Różne wersje bajek wzbogaconych o piosenki rodzą mi się w głowie. Dzieci niech mają trochę zabawy w rozwijanie inwencji twórczej, niech się uczą kreatywności. Podczas prezentacji mają różne możliwości spożytkowania swojej energii, albo maszerują, albo śpiewają, albo uczą się piosenek lub wykonują jakieś określone zadania.

Prezentacje z akompaniamentem gitary, oparte są luźno na tekstach znanych piosenek dziecięcych, m.in. o wiośnie, zwierzętach. Są one ubogacane przez K. Nowak historyjkami i piosenkami jej autorstwa, za każdym razem są dostosowywane do konkretnego odbiorcy. Nie brak więc w nich improwizowania i spontanicznych reakcji.

– Razem z Karoliną Żelichowską, Grzegorzem Dowgiałło (wszyscy z Fundacji „Wygrajmy Razem”) prowadzimy zajęcia w przedszkolach. Śpiewamy piosenki dziecięce i dla dzieci. Przygotowujemy się do nagrania jeszcze w tym roku płyty z autorskimi piosenkami dla dzieci – opowiada Ł. Baruch. – Zabawa musi być interaktywna. Gdy przyjeżdżamy do nich z programem muzycznym bawimy się razem z nimi w przeróżne festiwale, razem śpiewamy, klaszczemy, wyzwalamy ich energię i żywiołowość. To pozwala przełamywać bariery. Odpada jakakolwiek prelekcja! Muszą być aktywne formy wzajemnego współdziałania poprzez piosenkę, wiersz, taniec, ruch…

– W ramach tej inicjatywy, w dąbrowskich placówkach kilkulatki dowiadują się także, jak ludzie z dysfunkcją wzroku wykorzystują pozostałe zmysły (słuch, dotyk, węch, smak) do poznawania otoczenia. Dzieci angażują się w zajęcia muzyczno-wokalne prowadzone przez niewidomych artystów, czy kolorują książeczki zaprojektowane przez słabo widzącą animatorkę. W ten sposób dokonuje się wzajemna integracja obu środowisk i przełamane zostają wszelkie bariery. Stanowi to wspaniały rezultat i jest ogromną wartością projektu – tłumaczą zaangażowani członkowie Fundacji.

– Uczymy ich empatii i reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nie będą się już bały podejść do osoby niewidzącej, będą wiedziały jak to zrobić, jak pomóc, jak podać jej rękę, jak poprowadzić przez klasę, korytarz itp. – dodała K. Nowak. – W trakcie spotkań, poprzez udział w bezpłatnych, interaktywnych warsztatach mali uczestnicy dowiadują się jak funkcjonują osoby niewidome. Dzieci mogą doświadczać ciemności poprzez zasłonięcie im oczu opaskami. Przedszkolaki i uczniowie ponadto uczą się jak być przewodnikiem osoby niewidomej, do czego służy biała laska, oraz jak powstaje pismo Braille’a – tłumaczył dalej Łukasz Baruch.

Stwierdził, że – nieodłącznym elementem spotkań z młodymi beneficjentami projektu są rozmowy o tym, jak pomagać osobom z niepełnosprawnością, a jego celem jest po prostu odczarowanie świata niepełnosprawnych.

To pierwszy taki projekt realizowany przez Fundację długofalowo, z zabezpieczeniem finansowym, choć powstał spontanicznie i funkcjonował na zasadzie wolontariatu. – W tym roku dofinansowuje nas Miasto Dąbrowa Górnicza. I chociaż byłem dumny, że poprzednie edycje przeprowadziliśmy bez żadnego wsparcia, to jednak bez pieniędzy nie uda się zrobić niczego trwałego. Dzięki temu wsparciu możemy np. zakupić różne rekwizyty potrzebne do prezentacji i ćwiczeń podczas naszych zajęć czy warsztatów – stwierdził Ł. Baruch.

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dąbrowa Górnicza trzecia edycja projektu będzie realizowana do końca roku 2019, z wyłączeniem wakacji. Zajęcia odbędą się w 10. placówkach na terenie Dąbrowy Górniczej. Ponadto ekipa MOON odwiedziła kilka placówek spoza terenu Dąbrowy, które ją zaprosiły, będąc zainteresowane uczestnictwem w projekcie (m.in. Wrocław, Nowy Dwór Mazowiecki, Kraków).

Poprzez projekt MOON („Miej Obraz Osoby Niepełnosprawnej”) dzieci w sposób naturalny uczestniczą w procesie integracji, uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Zdobywają wiedzę o tym, że osoby niepełnosprawne są wartościowymi ludźmi, którzy pragną być akceptowani. To niezaprzeczalne wartości projektu, których wagi nie da się przecenić.

Zobacz galerię…

Iwona Kucharska, fot. projekt MOON, Ryszard Rzebko

Data publikacji: 02.04.2019 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również