Niepełnosprawność w zrownoważnonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników

Niepełnosprawność w zrownoważnonym rolnictwie: nowe podejście do szkolenia pracowników

W dniach 24-26 stycznia 2011 r. w Krakowie (Hotel Campanile ul. św. Tomasza 34) odbędzie się międzynarodowa konferencja specjalistów zajmujących się rozwojem kompetencji technicznych oraz psychologicznych trenerów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Dnia 25. 01. 2011 (wtorek) goście konferencji w ramach „study visits" będą zwiedzać Farmę Życia w Więckowicach k. Zabierzowa. Konferencja realizowana w ramach projektu DIANA dotyczyć będzie integracji społecznej osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem osób autystycznych) oraz ochrony środowiska w ramach „zaangażowanego społecznie rolnictwa" (social farming). Gospodarzem konferencji jest Fundacja Wspólnota Nadziei.

Obrady konferencji są zamknięte, ale serdecznie zapraszamy na spotkania ze specjalistami z Polski jak i zagranicy. Szczegółowych informacji udziela:
Dagmara Romanowska 608 438 004 d.dworak@farma.org.pl

Diana Lifelong

Projekt DIANA jest skierowany do praktyków pracujących z osobami z niepełnosprawnością umysłową lub zaburzeniami psychicznymi zatrudnionymi (lub mogącymi znaleźć zatrudnienie) w rolnictwie.
Jego celem jest wypełnienie poważnej podwójnej luki: braku technicznych kompetencji terapeutów/trenerów z przygotowaniem psychologicznym lub pedagogicznym; braku kompetencji pedagogicznych lub psychologicznych u pracowników z przygotowaniem rolniczym, poprzez innowacyjny rozwój szkoleń skierowanych do pracujących w sektorze social farming terapeutów, trenerów i praktyków, zarówno tych z wykształceniem rolniczym jak i tych nie posiadających rolniczego wykształcenia.
Wypełnienie tej luki jest szczególnie istotne, gdyż „zaangażowane społecznie rolnictwo” (social farming) ma bardzo pozytywny wpływ na integrację społeczną oraz ochronę środowiska, oferuje ponadto niezwykłe możliwości szkolenia oraz pracy dla dużej grupy osób niepełnosprawnych.
Projekt DIANA ma na celu stworzenie zintegrowanego programu szkoleń dla praktyków, aby umożliwić im sprostanie złożonym realiom funkcjonowania „zaangażowanego społecznie rolnictwa”. Podejście opiera się na wspólnym szkoleniu pracowników z wykształceniem rolniczym i praktyków z wykształceniem humanistycznym, pedagogicznym i psychologicznym. Kluczową strategią pedagogiczną będzie zintegrowanie kompetencji należących do bardzo różnych dziedzin (rolnictwo, zarządzane gospodarstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również opieka nad osobami niepełnosprawnymi itp.).
Metodyka szkoleń dla praktyków będzie się opierać na interakcji i wzajemnym uczeniu się oraz, na ile to możliwe, nieformalnych metodach (wykorzystywanych w kontekście pracy).
W tym celu partnerzy z sześciu krajów spotykają się co pół roku w innym kraju.
Oczekiwane efekty projektu to:

– wstępne badania stanu „społecznie zaangażowanego rolnictwa” (social farming) w krajach partnerskich;
– samoocena potrzeb szkoleniowych profesjonalistów zatrudnionych w gospodarstwach;
– model ścieżki edukacyjnej z odpowiednimi pomocami i wytycznymi do jej szerszego wykorzystania;
– pilotażowe szkolenia testowane w krajach partnerskich;
– seminaria, targi i festyny upowszechniające wyniki projektu.

Projekt DIANA opiera się na współpracy naukowców (z zakresu nauk rolniczych i społecznych) oraz profesjonalistów z farm terapeutycznych. Ta specyfika pozwala na dialog i wymianę doświadczeń, wzbogaconych dodatkowo różnorodnością kompetencji uczestników.

Projekt DIANA jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, w ramach programu Lifelong Learning Leonardo da Vinci.

Okres realizacji projektu DIANA: listopad 2009 – październik 2012

Partnerzy projektu DIANA ( Polska, Niemcy, Włochy, Portugalia ,Holandia, Francja):
– University of Bologna (partner wiodący)
– P.A. Group Ltd.
– Conca d’Oro
– Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego (SGGW)
– Fundacja Wspólnota Nadziei
– QAP Decision (France)
– Farma de Bellechambre
– Solid’Action
– Wageningen
– Farma De Noorderhoeve
– PETRARCA
– Farmy Weide-Hardebek
– APCC
– Fondazione San Gottardo

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również