Niewidomi a sztuki wizualne

Niewidomi a sztuki wizualne

Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt. „Pomóż zobaczyć mi niewidzialne – niewidomi a sztuki wizualne".

Projekt ten jest finansowany ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Inwestycje, a realizowany będzie we wrześniu i październiku 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Zadanie ma na celu umożliwienie odbioru sztuki wizualnej (film, teatr, obraz, rzeźba) zawartej w podstawie programowej uczniom z dysfunkcją wzroku, nauczenie ich, że odpowiednie dostosowanie sztuki daje im możliwość obcowania z nią, przeżywania jej, odbierania wrażeń estetycznych.

Projekt obejmuje stworzenie audiodeskrypcji do wybranych zekranizowanych lektur, audiodeskrypcji obrazów, stworzenia przestrzennych budowli architektonicznych oraz tyflografik. Wszystko to ma przybliżyć sztukę wizualną osobom z dysfunkcją wzroku. Ma ich nauczyć korzystania z niej teraz – na poziomie edukacji jak i w dorosłym życiu.

W ramach projektu odbędzie się szereg warsztatów, na których spotkają się dzieci widzące i słabo widzące / niewidome, jedne od drugich będą uczyły się jak poznawać niewidzialny świat. W ramach warsztatów będą spotkania z filmem, architekturą, obrazami (jak widzą widzący, jak niewidomi, jak tworzyć-dostosowywać sztukę wizualna niewidomym). Animatorzy będą obserwować i zbierać doświadczenia, aby efekt finalny-audiodeskrypcja do dzieł i same dzieła były tworem zgodne z hasłem „Nic dla Nich bez Nich”.

Produkty finalne, będą ogólnodostępne, umieszczone zostaną na stronie internetowej SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Projekt zakończy konferencja, na której spotkają się tyflopedagodzy oraz ludzie, którzy mogą pomóc w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcją wzroku (np. filmowcy, pracownicy muzeów, ludzie kultury).

Celem projektu jest stworzenie bazy zekranizowanych lektur, obrazów, tyflografik, które pomogą uczniom z dysfunkcją wzroku opanować treści zawarte w podstawie programowej (od przedszkola do ukończenia szkoły), nauczyć korzystania z dóbr kultury w przyszłości, gdyż coraz więcej jest ludzi słabo widzących w różnym wieku, dla których film, teatr, muzeum, wystawa jest poza ich zasięgiem.

Realizatorzy są przekonani, że projekt ten to początek działań na rzecz edukacji osób z dysfunkcja wzroku w wymiarze interdyscyplinarnym i ogólnopolskim.
Info: „Razem do celu”
Data publikacji: 16.07.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również