Niewidomi mają atlas świata

Niewidomi mają atlas świata

Z inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) przygotowano „Atlas świata dla niewidomych i niedowidzących". Został on opracowany przy ścisłej współpracy z PZN oraz pedagogami.

Atlas składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonym na dwie części tematyczne. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Część druga to przegląd regionów, na który składają się mapy przedstawiające rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania.

19 lutego Grażyna Kierznowska główny geodeta kraju przekazała 25 atlasów łódzkiemu oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych (PZN).

Wcześniej 200 egzemplarzy trafiło do siedzib PZN w całym kraju, bibliotek, fundacji i instytucji działających na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku.

GUGiK w przyszłości chciałby wydać podobną publikację dotyczącą Polski.
kat
Data publikacji: 20.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również