Od 30 lat dbają o jakość życia i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną

Jubileusz 30-lecia działalności świętują cenione placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie. Organizacja otacza kompleksową opieką dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W uroczystym, jubileuszowym spotkaniu z opiekunami, podopiecznymi i przyjaciółmi PSONI Koło w Miechowie wzięła udział Iwona Gibas z zarządu województwa oraz radni województwa Lidia Gądek i Mirosław Dróżdż.

– Misją PSONI Koło w Miechowie jest troska, dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach. Państwo wspaniale wywiązujecie się z tej misji. Wasza społeczna praca, doświadczenie i dokonania zasługują na najwyższe słowa uznania. Wspieramy działalność i wsłuchujemy się w Wasze potrzeby. Jesteśmy wdzięczni za Wasze wielkie serce. Dzięki PSONI Koło w Miechowie nasz świat staje się lepszy – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W uznaniu tych wieloletnich dokonań członek zarządu Iwona Gibas oraz radni województwa Lidia Gądek i Mirosław Dróżdż wręczyli przyznaną organizacji Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Brązowy Medal Polonia Minor. Nagrodę odebrał Stanisław Ryłko, przewodniczący Zarządu PSONI w Miechowie.

W jubileuszowej uroczystości wzięli udział m.in. samorządowcy z powiatu miechowskiego, przedstawiciele instytucji kulturalno-oświatowych oraz działających w obszarze zdrowia. Wychowankowie placówek PSONI Koło w Miechowie przygotowali występy artystyczne, które były gorąco oklaskiwane. Z okazji jubileuszu nagrodzono też długoletnich pracowników i założycieli PSONI Koło w Miechowie.

PSONI Koło w Miechowie prowadzi placówki: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – wspomagające rozwój dziecka od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – umożliwiający dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową realizację obowiązku szkolnego, Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową uczestniczą w zajęciach poprawiających ogólny rozwój i sprawność niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, Zakład Opieki Leczniczej, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradnia Logopedyczna i Poradnia Psychologiczna Dziecięca. Organizacja prowadzi ponadto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 20 osób, a także Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 Plus”, którego celem jest zapewnienie dziennego pobytu niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW w wieku powyżej 25 roku życia.

PSONI Koło w Miechowie dysponuje odpowiednią i nowoczesną bazą. W październiku 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim. Powierzchnia użytkowa Centrum liczy ponad 1100 m kw.. Budynek zapewnia osobom niepełnosprawnym warunki do dziennego i całodobowego pobytu oraz opieki, nauki i rehabilitacji. Pomieszczenia zostały wyposażone w system monitorująco-alarmowy. Infrastruktura i wyposażenie Centrum są w pełni udostępnione osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Budynek nie posiada barier architektonicznych.

Projekt „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim” (CWONIR) został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 5,6 mln zł.

Więcej informacji o działalności koła na stronie www.psonimiechow.pl.

Info i fot. malopolska.pl

Data publikacji: 13.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również