Od lipca br. wzrost stawki finansowania uczestników WTZ

Od lipca br. wzrost stawki finansowania uczestników WTZ

Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP oraz Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" z Kalisza byli organizatorami konferencji pn. „Funkcjonowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Polsce" Odbyła się ona 16 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Temat konferencji był niezwykle ważny dla osób z niepełnosprawnością będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej i dla dalszego bytu tych placówek. Głównym animatorem, organizatorem i prowadzącym konferencję był Stanisław Bronz, prezes Fundacji „Miłosierdzie”.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych spraw dotyczących organizacji i dalszego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Polsce. Prelekcje wygłosili Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz Janusz Wesołowski – zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych. Powiało z nich optymizmem, bowiem uczestnicy konferencji dowiedzieli się że od 1 lipca 2015 roku zostanie zwiększona o 100 zł miesięczna stawka wynikająca z algorytmu przypadająca na jednego uczestnika WTZ.

Zagrożony byt warsztatów został w tym momencie zażegnany, jednak nie do końca rozwiązany. Oczekiwania uczestników konferencji były takie, aby sprawa finansowania działalności tych placówek została trwale rozwiązana np. poprzez odpowiedni zapis o corocznej rewaloryzacji w ustawie o rehabilitacji. Uznano również, że ten poziom wzrostu kwoty dofinansowania, które jest niezmienne od ponad sześciu lat, nie jest jeszcze adekwatny do rzeczywistych potrzeb warsztatów.

W dalszej części swoje prelekcje wygłosili Stanisław Bronz, na temat finansowania warsztatów i perspektyw ich dalszego rozwoju, oraz Lech Janicki – starosta powiatu ostrzeszowskiego, na temat organizacji i finansowania jednostek pomocy społecznej w tym placówek terapeutycznych.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie ks. Klausa-Dietera Kottnika ze Stuttgartu, który zapoznał zebranych ze sposobem organizacji i finansowania systemu wspierania osób z niepełnosprawnością w Niemczech. Na zakończenie odbyło się podsumowanie konferencji i dyskusja.

Tekst i fot. Marek Konwiński (Fundacja Miłosierdzie)

Data publikacji: 30.06.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również