PLATMAT – wielokrotnie nagradzana platforma edukacyjna

PLATMAT – wielokrotnie nagradzana platforma edukacyjna

PlatMat jest platformą edukacyjną przeznaczoną do wspomagania nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. Technologia ta umożliwia zdalne nauczanie/doszkalanie/uczenie się przez Internet, poprzez wymianę multimedialnych interaktywnych treści matematycznych oraz zdalny pulpit i czat głosowo-tekstowy.

Program umożliwia nauczycielowi nie znającemu brajla i uczniowi korzystającemu z urządzeń brajlowskich bez przeszkód porozumiewać się ze sobą.

Narzędzia PlatMat służą tworzeniu i wymianie zadań, monitorowaniu pracy ucznia, ułatwiają komunikację nauczyciela z uczniami słabowidzącymi i niewidomymi na lekcji w klasie, w domu i zdalnie przez Internet.
Platforma ta daje uczniom słabowidzącym możliwość tworzenia, gromadzenia i wymiany treści matematycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Uczeń, zapoznając się z zawartością pliku treści, może używać lupy. Ponadto odsłuchuje lub odczytuje dodatkowe wyjaśnienia znajdujące się przy formułach i zapoznaje się z grafiką. Treść matematyczna może być przez niego wydrukowana.

Aplikacja PlatMat-Uczeń dla ucznia niewidomego jest wielofunkcyjnym narzędziem do czytania zadań i ich rozwiązywania z wykorzystaniem różnych interfejsów: m.in. klawiatury brajlowskiej, czy klawiatury QWERTY oraz gestów na dotykowym ekranie (tabletu, ultrabooka, laptopa), z którego uczeń niewidomy może odczytywać formuły mową syntetyczną w języku polskim lub na linijce brajlowskiej. Jeśli w zdaniu są rysunki matematyczne, zapoznaje się z nimi poprzez wydruk tyflograficzny oraz może zapoznać się z dodatkowymi objaśnieniami grafiki (jeśli wstawił je nauczyciel), po nałożeniu na ekran wydruku i naciśnięciu go w oznaczonych miejscach.

Uczniowie korzystają z dokumentów treści matematycznej przesłanych przez nauczyciela, pobranych z repozytorium na portalu PlatMat lub własnych zasobów zapisanych w lokalnym repozytorium.
Dokument opracowany przez nauczyciela może być zmieniany/uzupełniany przez ucznia tylko w określonych miejscach – pozostałe elementy treści są zablokowane do edycji. Jest to celowo zrobione, by uniknąć modyfikacji przez ucznia treści przesłanej przez nauczyciela. Wynik pracy ucznia może być zapisany na dysku lub przesłany zwrotnie do nauczyciela.

Nauczyciel kontroluje na bieżąco pracę ucznia za pomocą zdalnego pulpitu, który wyświetla aktualną zawartość ekranu jego urządzenia. Nauczyciel może sekwencyjnie przełączać widok ekranów uczniów biorących udział w lekcji i korygować popełniane przez nich błędy lub komentować i wyjaśniać poszczególne kroki zadania rozwiązywanego przez ucznia.

PlatMat jest rezultatem projektu badawczego pt. „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” rozpoczętego w lutym 2014 r. a zakończonego 31 października br. realizowanego przez Instytut Maszyn Matematycznych, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Platforma PlatMat zdobyła wiele nagród, m.in. została wyróżniona nagrodą publiczności w europejskim konkursie TELL US AWARDS w Paryżu, w czerwcu 2015 r., srebrnym medalem w głównym konkursie 26. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2015 w Kuala Lumpur (Malezja), 21-23 maja 2015 r.
Zdobyła Gold Medal, First International Exibition of Inventions, New Ideas and Innovative Products INVENTO, Prague, 6-8.06.2013 r. oraz Special Awards, Taiwan International Invention Award Winners Assotiation in the First International Exibition of Inventions, New Ideas and Innovative Products INVENTO, Prague, 6-8.06.2013 r.

Oprac. Kat
Data publikacji: 09.12.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również