Więcej środków UE dla osób z niepełnosprawnością

Więcej środków UE dla osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Rozwoju opracowało wytyczne, które mają zwiększyć udział osób z niepełnosprawnością w projektach nowej unijnej perspektywy finansowanej na lata 2014-2020, w której do wykorzystania jest 82,5 mld euro. Ministerstwo planuje aby we wszystkich programach krajowych i regionalnych beneficjentami była również ta grupa osób.

Głównym wyzwaniem i zobowiązaniem Polski wobec unijnej Strategii Europa 2020 jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ich społeczna i zawodowa aktywizacja. Obecnie w Polsce 80 proc. spośród niepełnosprawnych jest biernych zawodowo. Jest to niewykorzystany potencjał.
Ale aby umożliwić tym osobom większą aktywność w różnych aspektach życia należy – mimo że wiele w tym zakresie zrobiono – przystosowywać infrastrukturę, czy dostęp do multimediów. Jak wiele jeszcze jest do zrobienia obrazują liczby. Tylko od 7 do 9 proc. budynków na Podlasiu i Mazowszu jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pocieszający jest fakt, że według danych rzecznika praw obywatelskich wzrasta wrażliwość wobec osób z niepełnosprawnością i uważa się, że są one jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w Polsce.
Jest więc świadomość, czas na działania.

sza

Data publikacji: 10.12.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również