Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością

Ponowna konsultacja projektów dot. uczniów z niepełnosprawnością

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało ponownie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trzy projekty rozporządzeń dotyczących edukacji dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla wiceminister edukacji Marzena Machałek projekty te trzeba czytać łącznie.

Dotyczą one organizacji kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz udzielania i organizacji pomocy psychologicznej.

Zaproponowano cztery możliwości nauki dla dzieci z niepełnosprawnością lub chorych.

Po pierwsze uczeń z niepełnosprawnością może uczyć się w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej. Uczeń będzie miał zapewniony indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, obejmujący zajęcia w klasie, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia indywidualne w szkole.

Drugie rozwiązanie skierowane jest do chorego ucznia, który może chodzić do szkoły, która zapewni zajęcia indywidualne i w klasie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Uczeń chory, który nie zawsze może być obecny w szkole, będzie miał także zajęcia w domu. W przypadku gdy stan zdrowia się poprawi będzie mógł wrócić do szkoły.

Uczeń chory, który nie może chodzić do szkoły, np. po przeszczepach, chorobie nowotworowej, zabiegach chirurgicznych, będzie miał zajęcia w domu. Taka forma edukacji ma pomóc uczniowi w kontynuowaniu nauki i umożliwienie powrotu do szkoły.

Środowisko pedagogiczne zaproponowało również aby zajęcia specjalistyczne, które obecnie trwają 60 min., rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze trwały 45 min.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by rozporządzenia weszły w życie 1 września 2017 r.

kat
Data publikacji: 16.06.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również