Poznajemy Żywiecczyznę Z DOSTĘPNOŚCIĄ

We wrześniu Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do celu z Dąbrowy Górniczej, w ramach projektu Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra, zorganizowało wycieczkę do Żywca. Uczestnicy z różnymi niepełnosprawnościami poznawali dziedzictwo historyczne, kulturowe i narodowe Polski, min. Stary Zamek w Żywcu oraz Żywiecki Park Etnograficzny.

Wycieczkę poprzedziła wizyta przygotowawcza. Miała ona na celu opracowanie dostosowań dla uczestników słabowidzących i niewidomych, z zespołem Aspergera. Opracowano 20 tyflografik, audiodeskrypcję oraz grę terenową w brajlu i w powiększonym druku. Dostosowania wykorzystano podczas wycieczki.

Ustalono też trasę z przewodnikiem w myśl-„Więcej nie znaczy lepiej”. Uczestnicy mieli zatem więcej czasu na obejrzenie, dotknięcie eksponatów, zapoznanie się z treściami z audioprzewodnika, z makietami, z tyflografikami i audiodeskrypcją.

Podczas zwiedzania Parku Etnograficznego poznali architekturę wsi żywieckiej, tradycję i obyczaje, stroje regionalne, sztukę ludową, dowiedzieli się na temat prac oraz spędzania czasu wolnego mieszkańców: zbieractwa, koronkarstwa, zielarstwa, zabawkarstwa, garncarstwa, stolarki. W izbach wykorzystywali różne zmysły, aby poczuć, co znajduje się w izbie – zioła, medykamenty, wełna, przyprawy.

W Muzeum Miejskim w Żywcu łagodnie przeszliśmy od ludowości do życiu w Zamku, a później Pałacu. Zaczęliśmy od działu etnograficznego, w którym poznaliśmy tradycje Dziadów Żywieckich, następna była sala tortur i wreszcie wnętrza pałacowe od Komorowskich, Wazów, Wielopolskich po Stefana Habsburga.

W dwudziestoleciu międzywojennym był uznawany przez polskie środowisko monarchistyczne za odpowiedniego kandydata do korony (w czasie I wojny światowej był poważnym kandydatem na monarchę Królestwa Polskiego pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier). W 1907 roku arcyksiążę ogłosił polskość rodziny, natomiast na tronie ostatecznie nie zasiadł (m.in. z powodu sprzeciwu cesarza Karola). Był pierwszym Habsburgiem, który nauczył się polskiego. Zamieszkał w Galicji. Wydał dwie córki za polskich arystokratów. Renata wyszła za mąż w 1909 roku za księcia Hieronima Radziwiłła, który zmarł w 1945 roku w łagrze radzieckim koło Woroszyłowgradu. Mechtylda wyszła za mąż w 1913 roku za księcia Olgierda Czartoryskiego, zmarłego w 1977 roku w Rio de Janeiro. Karol Stefan kochał też muzykę polską, szczególnie Chopina. Był podobno znakomitym interpretatorem dzieł tego kompozytora.

Muzeum Miejskie w Żywcu może pochwalić się wieloma dostosowaniami dla osób słabowidzących i niewidomych – audioprzewodniki, makiety, eksponaty, które można dotknąć (nie wszystkie). Niestety, nie wszędzie ludzie są tak empatyczni i otwarci na DOSTĘPNOŚĆ.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski  w ramach programu Patriotyzm Jutra – Żywiecczyzna i jej historia, warsztaty edukacyjno-animacyjne.

Info i fot. Stowarzyszenie Razem do celu

Data publikacji: 05.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również