Przygotowanie ucznia z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy

Przygotowanie ucznia z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy

W ramach Dni Otwartych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach 2 grudnia br. można było obejrzeć prezentacje pracowni w szkole oraz obserwować zajęcia warsztatowe.

Odbyło się tam także seminarium zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacuyjny Metis w Katowicach,  dotyczące przygotowania ucznia z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy.

W trakcie spotkania omawiane były tematy:
* szkoła specjalna szansą na uzyskanie kwalifikacji zawodowych i pracy;
* wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w zatrudnieniu na przykładzie działań Centrum DZWONI w Bytomiu;
*a jeśli nie ma pracy na otwartym rynku pracy, to co?
*audiodeskryptor nowym wyzwaniem na rynku pracy.

– Seminarium jego uczestnikom, głównie psychologom, pedagogom oraz nam, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pokazało od strony teoretycznej (wypowiedzi prelegentów), jak i praktycznej (zwiedzanie szkoły oraz obserwowanie pracy warsztatowej) w jaki sposób można pracować z osobami z niepełnosprawnościam i jakie są realne efekty tych wysiłków. Podkreślano sens nauki i aktywizacji społeczno -zawodowej tej grupy osób, zarówno na poziomie szkoły, jak i zakładów aktywizacji zawodowej oraz instytucji zajmujących się organizacją i szukaniem pracy dla osób z dysfunkcjami. Również i my się tym zajmujemy, realizując międzynarodowy projekt „Ponad granicami wlaczymy z barierami” – powiedziała  Alicja Badetko, przedstawicielka katowickiego Stowarzyszenia MOST.

Uczestnicy  zostali poczęstowani pysznym jedzeniem przygotowanym przez uczniów: chleb  ze  smalcem, ogórki, ciasto, a każdy mógł kupić okolicznościowe  prace wykonane przez nich, takie jak: zegary, bombki, bransoletki, zabawki, drewniane aniołki, itp.

Tekst i fot.: EM

Data publikacji: 04.12.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również