“Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi”

W dniach 18-20 września 2012 r., już po raz 15, w ramach Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt.„Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi".

To jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie poświęcone opiece długoterminowej służy wymianie doświadczeń oraz propagowaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej stosowanych w Europie i nie tylko. Uczestniczą w nim przedstawiciele zakładów opieki długoterminowej oraz domów pomocy społecznej – kadra menedżerska i personel medyczny.
W tym roku w roli wykładowców do Torunia przyjadą fachowcy zarówno z Polski, jak i z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Luxemburga, Belgii, Kanady oraz ze Stanów Zjednoczonych.
Wysoki poziom merytoryczny zapewnia patronat Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly E.D.E.

W tegorocznym programie konferencji znajdą się wykłady z dziedziny zarządzania personelem w placówkach opieki długoterminowej, odpowiedzialności w opiece nad osobą niesamodzielną, z terapii i rehabilitacji oraz na temat zagranicznych doświadczeń w korzystaniu ze zintegrowanego systemu zbierania danych o pacjencie w celu zapewnienia mu odpowiedniego planu opieki.
To idealna okazja do promocji rozwiązań, które przynoszą pozytywne efekty, zarówno dla podopiecznych placówki, jak i jej personelu.

Więcej informacji na stronie: www.tdod.pl.

Program ramowy
Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej

18-20 września 2012 r., Toruń

XV Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej „Odpowiedzialna opieka nad osobami niesamodzielnymi”

18 września
Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń

18.00 Wieczór inauguracyjny Toruńskich Dni Opieki Długoterminowej
· wykład inauguracyjny
· wieczór artystyczny i bankiet

19 września
Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń

9.00-10.30 sesja I
Różne wymiary odpowiedzialności w opiece nad osobą niesamodzielną – za system, za podopiecznego, za personel
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Błędowski

11.00-12.40 sesja II
Korzyści z zarządzania w oparciu o zintegrowany system zbierania danych o pacjencie – na przykładzie InterRAI
Przewodnicząca: dr Katarzyna Szczerbińska

14.00-15.30 sesja III
Zarządzanie personelem w placówkach opieki długoterminowej
Przewodniczący: dr Markus Leser

16.00-18.00 sesja IV
Dobre praktyki w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego i rehabilitacji pacjentów
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Żak

20 września
Aula UMK, ul. Gagarina 11, Toruń

10.00-12.00 sesja V
Działania terapeutyczne w opiece długoterminowej
Przewodnicząca: Grażyna Śmiarowska

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również