Resort edukacji planuje zmiany w finansowaniu kształcenia

Resort edukacji planuje zmiany w finansowaniu kształcenia

Resort edukacji zmieni zasady finansowania uczniów z niepełnosprawnością. Subwencję z budżetu państwa na ten cel otrzymują samorządy, jednak dotychczas często przeznaczają je na inne cele, np. na remonty placówek, zamiast zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością prowadzonych przez specjalistów.

Od stycznia 2018 roku resort chce zamienić subwencję na dotację. Planowane są generalne zmiany finansowania oświaty. W 2019 roku zacznie również funkcjonować nowy model wspierania uczniów z niepełnosprawnością..

Rodzice tych uczniów uważają, że dotacja – zamiast subwencji – znakomicie poprawi jakość nauczania Ich dzieci. Dzisiaj są to kwoty rzędu 40-50 tys. zł na jednego ucznia z niepełnosprawnością, którymi gminy dysponują według własnego uznania. Zbyt często nie trafiają one do szkół, ponieważ z subwencji oświatowej nie muszą się rozliczać. Dlatego ich rodzice uważają, że gminy na tych uczniach zarabiają. Na problem ten wielokrotnie, ale bez rezultatów, zwracała uwagę NIK.

Według resoru edukacji zamiana subwencji na dotację uniemożliwi wydatkowanie tych środków niezgodnie z przepisami. Natomiast nieprzekazane – w części lub całości – szkołom będą musiały być zwrócone.

IKa

Data publikacji: 03.04.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również